XSHN - Xổ Số Miền Bắc - XSTD - Xổ Số Hà Nội hôm nay

Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do XSHN tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!

XSMB - Xổ số Miền Bắc hôm qua 23/06/2024

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB ngày 23/06/2024
11NZ - 12NZ - 19NZ - 8NZ - 5NZ - 9NZ - 10NZ - 20NZ
ĐB 28501
Giải 1 82333
Giải 2 7075512632
Giải 3 666794509622032034945677844165
Giải 4 3608490839792964
Giải 5 065716058402015564596512
Giải 6 582872699
Giải 7 16364349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,2,5,8,8
1 2,6
2
3 2,2,3,6
4 3,9
5 5,5,7,9
6 4,5
7 2,8,9,9
8 2
9 4,6,9
Đầu Đuôi
0
0 1
0,1,3,3,7,8 2
3,4 3
6,9 4
0,5,5,6 5
1,3,9 6
5 7
0,0,7 8
4,5,7,7,9 9

Thống Kê Nhanh XSMB đến 24/06/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
32: 22 lần 12: 18 lần 10: 18 lần 96: 18 lần 89: 17 lần
90: 17 lần 52: 17 lần 80: 16 lần 22: 16 lần 59: 16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
27: 4 lần 34: 4 lần 97: 5 lần 51: 5 lần 91: 6 lần
28: 6 lần 31: 6 lần 58: 6 lần 36: 6 lần 05: 6 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_1: 8 ngày 3_6: 8 ngày 4_2: 8 ngày 6_1: 8 ngày 7_2: 6 ngày
5_5: 5 ngày 3_3: 4 ngày 7_3: 4 ngày 4_3: 3 ngày 4_4: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
27: 19 ngày 80: 13 ngày 31: 12 ngày 00: 12 ngày 75: 10 ngày
48: 10 ngày 60: 9 ngày 63: 8 ngày 73: 8 ngày 18: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 104 lần 1: 113 lần 2: 99 lần 3: 99 lần 4: 113 lần
5: 104 lần 6: 125 lần 7: 106 lần 8: 104 lần 9: 113 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 123 lần 1: 90 lần 2: 146 lần 3: 92 lần 4: 94 lần
5: 110 lần 6: 106 lần 7: 85 lần 8: 101 lần 9: 133 lần

Soi Cầu Bạch Thủ XSHN

Đầu 0 01 2 lần 02 1 lần 03 1 lần 04 1 lần 06 2 lần 09 3 lần
Đầu 1 11 1 lần 13 1 lần
Đầu 2 20 1 lần 24 1 lần 25 1 lần 26 1 lần
Đầu 3 35 1 lần 36 1 lần
Đầu 4 41 1 lần 42 1 lần 46 2 lần 47 1 lần 48 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 1 lần 52 3 lần 54 1 lần 59 2 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 1 lần 62 1 lần 63 1 lần 65 2 lần 67 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 71 1 lần 75 2 lần 76 1 lần 77 2 lần 79 1 lần
Đầu 8 80 2 lần 81 1 lần 82 2 lần 85 1 lần 87 2 lần
Đầu 9 91 1 lần 95 1 lần 96 1 lần 99 1 lần

Bảng Đặc Biệt XSMB theo tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
09743
25/05/24
53398
26/05/24
72578
27/05/24
47490
28/05/24
60031
29/05/24
98932
30/05/24
06102
31/05/24
12612
01/06/24
27070
02/06/24
35024
03/06/24
86127
04/06/24
97856
05/06/24
66688
06/06/24
04651
07/06/24
63333
08/06/24
29226
09/06/24
44465
10/06/24
17409
11/06/24
86255
12/06/24
29826
13/06/24
80287
14/06/24
40369
15/06/24
17597
16/06/24
00002
17/06/24
74990
18/06/24
37567
19/06/24
81439
20/06/24
14296
21/06/24
24362
22/06/24
28501
23/06/24

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 22/06/2024

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 22/06/2024
9NY - 7NY - 1NY - 14NY - 4NY - 19NY - 11NY - 2NY
ĐB 24362
Giải 1 36143
Giải 2 8075988565
Giải 3 865848492360925166114743294039
Giải 4 2964191567060171
Giải 5 724911793059963684234066
Giải 6 803059596
Giải 7 70871001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 0,1,5
2 3,3,5
3 2,6,9
4 3,9
5 9,9,9
6 2,4,5,6
7 0,1,9
8 4,7
9 6
Đầu Đuôi
1,7 0
0,1,7 1
3,6 2
0,2,2,4 3
6,8 4
1,2,6 5
0,3,6,9 6
8 7
8
3,4,5,5,5,7 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 21/06/2024

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 21/06/2024
4NX - 15NX - 3NX - 12NX - 6NX - 8NX - 7NX - 9NX
ĐB 14296
Giải 1 22522
Giải 2 1641377472
Giải 3 128450483556642038060778515529
Giải 4 0992554710990542
Giải 5 068945198337672898975595
Giải 6 389051276
Giải 7 11521761
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,7,9
2 2,8,9
3 5,7
4 2,2,5,7
5 1,2
6 1
7 2,6
8 5,9,9
9 2,5,6,7,9
Đầu Đuôi
0
1,5,6 1
2,4,4,5,7,9 2
1 3
4
3,4,8,9 5
0,7,9 6
1,3,4,9 7
2 8
1,2,8,8,9 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 20/06/2024

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 20/06/2024
14NV - 11NV - 2NV - 4NV - 6NV - 17NV - 13NV - 16NV
ĐB 81439
Giải 1 72590
Giải 2 7194514138
Giải 3 063550631977494799762195883540
Giải 4 9583104988339394
Giải 5 251992666072015149028572
Giải 6 683444632
Giải 7 17044068
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7,9,9
2
3 2,3,8,9
4 0,0,4,5,9
5 1,5,8
6 6,8
7 2,2,6
8 3,3
9 0,4,4
Đầu Đuôi
4,4,9 0
5 1
0,3,7,7 2
3,8,8 3
0,4,9,9 4
4,5 5
6,7 6
1 7
3,5,6 8
1,1,3,4 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 19/06/2024

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 19/06/2024
4NU - 13NU - 3NU - 14NU - 5NU - 11NU - 17NU - 12NU
ĐB 37567
Giải 1 66937
Giải 2 2500258693
Giải 3 036713846676277955895456150911
Giải 4 5029125645494432
Giải 5 449392411095917949242507
Giải 6 657014523
Giải 7 55427889
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,4
2 3,4,9
3 2,7
4 1,2,9
5 5,6,7
6 1,6,7
7 1,7,8,9
8 9,9
9 3,3,5
Đầu Đuôi
0
1,4,6,7 1
0,3,4 2
2,9,9 3
1,2 4
5,9 5
5,6 6
0,3,5,6,7 7
7 8
2,4,7,8,8 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/06/2024

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 18/06/2024
15NT - 6NT - 18NT - 17NT - 8NT - 5NT - 13NT - 7NT - -
ĐB 74990
Giải 1 57985
Giải 2 7748433052
Giải 3 813645867412602836953177454774
Giải 4 0166149935619098
Giải 5 856136865040924988683006
Giải 6 726553932
Giải 7 70105646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0
2 6
3 2
4 0,6,9
5 2,3,6
6 1,1,4,6,8
7 0,4,4,4
8 4,5,6
9 0,5,8,9
Đầu Đuôi
1,4,7,9 0
6,6 1
0,3,5 2
5 3
6,7,7,7,8 4
8,9 5
0,2,4,5,6,8 6
7
6,9 8
4,9 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 17/06/2024

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 17/06/2024
12NS - 2NS - 8NS - 14NS - 17NS - 9NS - 13NS - 1NS
ĐB 00002
Giải 1 89539
Giải 2 6519614242
Giải 3 367911746517396808347469849217
Giải 4 1790490935327588
Giải 5 846462308652513808537207
Giải 6 959746249
Giải 7 22721703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,3,7,9
1 7,7
2 2
3 0,2,4,8,9
4 2,6,9
5 2,3,9
6 4,5
7 2
8 8
9 0,1,6,6,8
Đầu Đuôi
3,9 0
9 1
0,2,3,4,5,7 2
0,5 3
3,6 4
6 5
4,9,9 6
0,1,1 7
3,8,9 8
0,3,4,5 9

Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSHN - XSTD ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ XSHN xin chân thành cảm ơn!