XSHN - Xổ Số Miền Bắc - XSTD - Xổ Số Hà Nội hôm nay

Dưới đây là trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm nay, và bảng thống kê nhanh kèm một số tính năng ưu việt do XSHN tổng hợp, mời anh chị em cũng tham khảo!

XSMB - Xổ số Miền Bắc hôm qua 14/07/2024

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB ngày 14/07/2024
17PZ - 20PZ - 3PZ - 18PZ - 6PZ - 8PZ - 2PZ - 13PZ
ĐB 81707
Giải 1 44574
Giải 2 7283105924
Giải 3 805492919830206652798197038879
Giải 4 6754716390947920
Giải 5 795964095695081040625469
Giải 6 754323701
Giải 7 20993318
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,6,7,9
1 0,8
2 0,0,3,4
3 1,3
4 9
5 4,4,9
6 2,3,9
7 0,4,9,9
8
9 4,5,8,9
Đầu Đuôi
1,2,2,7 0
0,3 1
6 2
2,3,6 3
2,5,5,7,9 4
9 5
0 6
0 7
1,9 8
0,4,5,6,7,7,9 9

Thống Kê Nhanh XSMB đến 15/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
59: 23 lần 66: 22 lần 16: 19 lần 32: 18 lần 89: 17 lần
63: 15 lần 23: 15 lần 76: 15 lần 29: 15 lần 96: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
30: 4 lần 88: 4 lần 34: 5 lần 62: 5 lần 91: 5 lần
38: 6 lần 58: 6 lần 05: 6 lần 08: 6 lần 87: 6 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_3: 20 ngày 4_2: 12 ngày 7_2: 9 ngày 3_4: 6 ngày ĐB: 6 ngày
5_4: 5 ngày 5_5: 5 ngày 3_3: 5 ngày 7_4: 5 ngày 2_1: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
30: 15 ngày 34: 13 ngày 91: 11 ngày 64: 10 ngày 38: 10 ngày
90: 9 ngày 85: 9 ngày 46: 8 ngày 61: 8 ngày 08: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 106 lần 1: 104 lần 2: 117 lần 3: 99 lần 4: 109 lần
5: 112 lần 6: 115 lần 7: 110 lần 8: 100 lần 9: 108 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 97 lần 1: 99 lần 2: 114 lần 3: 119 lần 4: 104 lần
5: 98 lần 6: 138 lần 7: 90 lần 8: 83 lần 9: 138 lần

Soi Cầu Bạch Thủ XSHN

Đầu 0 03 1 lần 05 1 lần 08 1 lần 09 2 lần
Đầu 1
Đầu 2 20 2 lần 22 1 lần 24 1 lần 29 1 lần
Đầu 3 31 1 lần 38 1 lần
Đầu 4 41 4 lần 43 1 lần 48 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 1 lần 53 2 lần 58 2 lần 59 1 lần
Đầu 6 61 1 lần
Đầu 7 70 3 lần 71 1 lần 72 2 lần 73 1 lần 74 1 lần 75 2 lần 78 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 82 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 3 lần 93 1 lần 94 1 lần 96 1 lần 98 1 lần

Bảng Đặc Biệt XSMB theo tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
40369
15/06/24
17597
16/06/24
00002
17/06/24
74990
18/06/24
37567
19/06/24
81439
20/06/24
14296
21/06/24
24362
22/06/24
28501
23/06/24
50550
24/06/24
60082
25/06/24
04232
26/06/24
51599
27/06/24
71368
28/06/24
78049
29/06/24
44529
30/06/24
94818
01/07/24
77620
02/07/24
38889
03/07/24
35313
04/07/24
49735
05/07/24
30003
06/07/24
04973
07/07/24
40957
08/07/24
09466
09/07/24
81994
10/07/24
91323
11/07/24
92619
12/07/24
83060
13/07/24
81707
14/07/24

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 13/07/2024

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB ngày 13/07/2024
2PY - 6PY - 16PY - 4PY - 5PY - 1PY - 11PY - 9PY
ĐB 83060
Giải 1 19484
Giải 2 6151436996
Giải 3 861011992067112399372886849815
Giải 4 2833727658521955
Giải 5 103377826976285382656672
Giải 6 365270589
Giải 7 35848297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1
1 2,4,5
2 0
3 3,3,5,7
4
5 2,3,5
6 0,5,5,8
7 0,2,6,6
8 2,2,4,4,9
9 6,7
Đầu Đuôi
2,6,7 0
0 1
1,5,7,8,8 2
3,3,5 3
1,8,8 4
1,3,5,6,6 5
7,7,9 6
3,9 7
6 8
8 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 12/07/2024

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB ngày 12/07/2024
1PX - 19PX - 11PX - 7PX - 4PX - 13PX - 6PX - 5PX
ĐB 92619
Giải 1 11319
Giải 2 9819929744
Giải 3 270671197808680338932215271172
Giải 4 8758254063251020
Giải 5 573776141159314817695866
Giải 6 359476412
Giải 7 66367206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,9,9
2 0,5
3 6,7
4 0,4,8
5 2,8,9,9
6 6,6,7,9
7 2,2,6,8
8 0
9 3,9
Đầu Đuôi
2,4,8 0
1
1,5,7,7 2
9 3
1,4 4
2 5
0,3,6,6,7 6
3,6 7
4,5,7 8
1,1,5,5,6,9 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 11/07/2024

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB ngày 11/07/2024
9PV - 4PV - 12PV - 17PV - 15PV - 20PV - 10PV - 11PV
ĐB 91323
Giải 1 70916
Giải 2 9438663833
Giải 3 666531838337645541395695927652
Giải 4 6957410218519729
Giải 5 487147055200263288117332
Giải 6 352707121
Giải 7 33659987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,2,5,7
1 1,6
2 1,3,9
3 2,2,3,3,9
4 5
5 1,2,2,3,7,9
6 5
7 1
8 3,6,7
9 9
Đầu Đuôi
0 0
1,2,5,7 1
0,3,3,5,5 2
2,3,3,5,8 3
4
0,4,6 5
1,8 6
0,5,8 7
8
2,3,5,9 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 10/07/2024

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB ngày 10/07/2024
14PU - 18PU - 6PU - 7PU - 2PU - 20PU - 8PU - 1PU
ĐB 81994
Giải 1 86474
Giải 2 4879391360
Giải 3 698849842596213612432042208699
Giải 4 0997176327410603
Giải 5 552611708547676385764500
Giải 6 016405227
Giải 7 32811641
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 3,6,6
2 2,5,6,7
3 2
4 1,1,3,7
5
6 0,3,3
7 0,4,6
8 1,4
9 3,4,7,9
Đầu Đuôi
0,6,7 0
4,4,8 1
2,3 2
0,1,4,6,6,9 3
7,8,9 4
0,2 5
1,1,2,7 6
2,4,9 7
8
9 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 09/07/2024

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB ngày 09/07/2024
3PT - 17PT - 1PT - 18PT - 10PT - 11PT - 9PT - 2PT
ĐB 09466
Giải 1 96676
Giải 2 0899343413
Giải 3 295077714213259051594825963945
Giải 4 7304200180735968
Giải 5 800355042222125213989231
Giải 6 955966994
Giải 7 72787348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4,7
1 3
2 2
3 1
4 2,5,8
5 2,5,9,9,9
6 6,6,8
7 2,3,3,6,8
8
9 3,4,8
Đầu Đuôi
0
0,3 1
2,4,5,7 2
0,1,7,7,9 3
0,0,9 4
4,5 5
6,6,7 6
0 7
4,6,7,9 8
5,5,5 9

XSHN - Xổ Số Miền Bắc ngày 08/07/2024

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB ngày 08/07/2024
5PS - 16PS - 11PS - 1PS - 4PS - 18PS - 3PS - 9PS
ĐB 40957
Giải 1 85011
Giải 2 4481691475
Giải 3 688405518996603523287859776511
Giải 4 0449292319565319
Giải 5 612612724973224830559627
Giải 6 243424253
Giải 7 88675078
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,6,9
2 3,4,6,7,8
3
4 0,3,8,9
5 0,3,5,6,7
6 7
7 2,3,5,8
8 8,9
9 7
Đầu Đuôi
4,5 0
1,1 1
7 2
0,2,4,5,7 3
2 4
5,7 5
1,2,5 6
2,5,6,9 7
2,4,7,8 8
1,4,8 9

Trên đây là Kết Quả của Xổ Số Miền Bắc ( XSHN - XSTD ) được tường thuật trực tiếp từ trường quay 24/7. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin cuối trang. Đội ngũ XSHN xin chân thành cảm ơn!