Thống Kê & Kết Quả Xổ Số Bình Phước ( XSBP ) Hôm Nay

Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bình Phước (XSBP) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSBP - XS đài Bình Phước 18/05/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 18/05/2024
Giải 8 41
Giải 7 288
Giải 6 932878368780
Giải 5 5971
Giải 4 98110530797220233757622345899360786
Giải 3 8097921314
Giải 2 90507
Giải 1 70309
ĐB 806781
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2, 7, 9
1 0, 4
2 8
3 4, 6
4 1
5 7
6
7 1, 9, 9
8 0, 1, 6, 8
9 3
Đầu Đuôi
1, 8 0
4, 7, 8 1
0 2
9 3
1, 3 4
5
3, 8 6
0, 5 7
2, 8 8
0, 7, 7 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXBP - XS đài Bình Phước 11/05/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 11/05/2024
Giải 8 65
Giải 7 330
Giải 6 264202135372
Giải 5 1005
Giải 4 04348799933574463885032708762525728
Giải 3 9117742499
Giải 2 45481
Giải 1 23992
ĐB 490251
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 5, 8
3 0
4 2, 4, 8
5 1
6 5
7 0, 2, 7
8 1, 5
9 2, 3, 9
Đầu Đuôi
3, 7 0
5, 8 1
4, 7, 9 2
1, 9 3
4 4
0, 2, 6, 8 5
6
7 7
2, 4 8
9 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXBP - So xo Bình Phước 04/05/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 04/05/2024
Giải 8 55
Giải 7 714
Giải 6 187947435134
Giải 5 1109
Giải 4 55764331617540694074890147249412848
Giải 3 4991584990
Giải 2 27275
Giải 1 94022
ĐB 988650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 6, 9
1 4, 4, 5
2 2
3 4
4 3, 8
5 0, 5
6 1, 4
7 4, 5, 9
8
9 0, 4
Đầu Đuôi
5, 9 0
6 1
2 2
4 3
1, 1, 3, 6, 7, 9 4
1, 5, 7 5
0 6
7
4 8
0, 7 9

XSBP - SX Bình Phước 27/04/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 27/04/2024
Giải 8 20
Giải 7 367
Giải 6 723550723972
Giải 5 1328
Giải 4 71500665770291744104931688042951542
Giải 3 1348267548
Giải 2 60717
Giải 1 63807
ĐB 881827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0, 4, 7
1 7, 7
2 0, 7, 8, 9
3 5
4 2, 8
5
6 7, 8
7 2, 2, 7
8 2
9
Đầu Đuôi
0, 2 0
1
4, 7, 7, 8 2
3
0 4
3 5
6
0, 1, 1, 2, 6, 7 7
2, 4, 6 8
2 9

KQXS BP - KQXS Bình Phước 20/04/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 20/04/2024
Giải 8 79
Giải 7 816
Giải 6 668774908413
Giải 5 5559
Giải 4 48868727763101384062658388370447197
Giải 3 3433719070
Giải 2 61173
Giải 1 39052
ĐB 911899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 4
1 3, 3, 6
2
3 7, 8
4
5 2, 9
6 2, 8
7 0, 3, 6, 9
8 7
9 0, 7, 9
Đầu Đuôi
7, 9 0
1
5, 6 2
1, 1, 7 3
0 4
5
1, 7 6
3, 8, 9 7
3, 6 8
5, 7, 9 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 13/04/2024
Giải 8 72
Giải 7 368
Giải 6 105184990462
Giải 5 7636
Giải 4 54963100190552762704401649876895100
Giải 3 8287188716
Giải 2 35705
Giải 1 21360
ĐB 338795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0, 4, 5
1 6, 9
2 7
3 6
4
5 1
6 0, 2, 3, 4, 8, 8
7 1, 2
8
9 5, 9
Đầu Đuôi
0, 6 0
5, 7 1
6, 7 2
6 3
0, 6 4
0, 9 5
1, 3 6
2 7
6, 6 8
1, 9 9

XSKTBP - XSKT Bình Phước 06/04/2024

XSMN » XSBP Thứ 7 » XSBP 06/04/2024
Giải 8 03
Giải 7 721
Giải 6 417946797367
Giải 5 9597
Giải 4 04675171074416851508556430153151330
Giải 3 9525706364
Giải 2 35665
Giải 1 27606
ĐB 766671
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8
1
2 1
3 0, 1
4 3
5 7
6 4, 5, 7, 8
7 1, 5, 9, 9
8
9 7
Đầu Đuôi
3 0
2, 3, 7 1
2
0, 4 3
6 4
6, 7 5
0 6
0, 5, 6, 9 7
0, 6 8
7, 7 9

Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Phước 25/05/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
68: 16 lần 89: 14 lần 79: 13 lần 51: 12 lần 95: 12 lần
71: 11 lần 72: 11 lần 06: 11 lần 62: 11 lần 25: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
84: 0 lần 58: 2 lần 21: 3 lần 19: 3 lần 80: 3 lần
24: 3 lần 39: 4 lần 98: 4 lần 47: 4 lần 53: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
1: 25 ngày 3_1: 8 ngày 5: 7 ngày 8: 7 ngày 6_1: 6 ngày
4_5: 6 ngày ĐB: 5 ngày 4_3: 5 ngày 6_2: 4 ngày 6_3: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
11: 19 ngày 45: 19 ngày 23: 16 ngày 58: 15 ngày 91: 15 ngày
83: 14 ngày 32: 14 ngày 49: 13 ngày 26: 13 ngày 89: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 63 lần 1: 69 lần 2: 63 lần 3: 67 lần 4: 72 lần
5: 70 lần 6: 87 lần 7: 84 lần 8: 70 lần 9: 75 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 73 lần 1: 69 lần 2: 75 lần 3: 67 lần 4: 69 lần
5: 83 lần 6: 67 lần 7: 71 lần 8: 74 lần 9: 72 lần