Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm - XSHN.VN

Trang web Xshn.VN cung cấp thông tin kết quả xổ số với mục đích chia sẻ thông tin nhanh chóng và chính xác đến người dùng. Chúng tôi không tự nhận là nguồn thông tin duy nhất hay chính thức, và không chịu trách nhiệm về tính xác thực hoàn toàn của các thông tin được đăng tải.

Phạm Vi Cung Cấp Thông Tin

Thông tin kết quả xổ số được thu thập từ các nguồn mà chúng tôi tin là đáng tin cậy. Ví dụ: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc chứng minh rằng thông tin cung cấp luôn chính xác, đầy đủ, hoặc cập nhật.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ website này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất tài chính hay thiệt hại về dữ liệu.

Ngoài ra, chúng tôi không khuyến khích người chơi tham gia vào Lô Đề hay Xổ Số, mọi hành vi điều từ phía cá nhân người dùng. Nếu có bất kỳ ảnh hưởng nào liên quan đến cá nhân đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chúng tôi tuyên bố từ chối hoàn toàn trách nhiệm nếu người chơi mất tiền khi không chơi tại các kênh Xổ Số Kiến Thiết chính thức do Nhà Nước ban hành.

Sử Dụng Thông Tin

Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra thông tin và quyết định cách sử dụng thông tin đó. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng nên tham khảo thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi đưa ra quyết định dựa trên thông tin trên website Xshn.VN.

Liên Kết Đến Website Khác

Trong trường hợp trang web của chúng tôi chứa liên kết đến các trang web khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin được cung cấp trên những trang web đó.

Quý khách nên kiểm tra kỹ các đường dẫn và nội dung các đường dẫn đó, mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng làm sạch website nhất có thể nhưng đó không phải là 100%.

Thay Đổi Thông Tin

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật tuyên bố từ chối trách nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Hãy thường xuyên theo dõi trang Từ Chối Trách Nhiệm để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân.

Bên cạnh đó tất cả thông tin của chúng tôi đều sẽ cập nhật luôn ngay khi Pháp Luật Nhà Nước Việt Nam có sự điều chỉnh.

Trân trọng, Đội ngũ Xshn.VN!