Thống Kê & Kết Quả Xổ Số TP.HCM ( XSHCM ) Hôm Nay

Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài TP.HCM (XSHCM) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSHCM - XS đài TP.HCM 20/05/2024

XSMN » XSHCM Thứ 2 » XSHCM 20/05/2024
Giải 8 85
Giải 7 652
Giải 6 661830054307
Giải 5 1931
Giải 4 75791880110928481848542101635955293
Giải 3 2479479754
Giải 2 92683
Giải 1 37865
ĐB 817292
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 5, 7
1 0, 1, 8
2
3 1
4 8
5 2, 4, 9
6 5
7
8 3, 4, 5
9 1, 2, 3, 4
Đầu Đuôi
1 0
1, 3, 9 1
5, 9 2
8, 9 3
5, 8, 9 4
0, 6, 8 5
6
0 7
1, 4 8
5 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXHCM - XS đài TP.HCM 18/05/2024

XSMN » XSHCM Thứ 7 » XSHCM 18/05/2024
Giải 8 18
Giải 7 644
Giải 6 697740692583
Giải 5 7046
Giải 4 75112698997326141899341958314116416
Giải 3 5041925948
Giải 2 50566
Giải 1 81584
ĐB 067456
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0
1 2, 6, 8, 9
2
3
4 1, 4, 6, 8
5 6
6 1, 6, 9
7 7
8 3, 4
9 5, 9, 9
Đầu Đuôi
0
4, 6 1
1 2
8 3
4, 8 4
9 5
1, 4, 5, 6 6
7 7
1, 4 8
1, 6, 9, 9 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXHCM - So xo TP.HCM 13/05/2024

XSMN » XSHCM Thứ 2 » XSHCM 13/05/2024
Giải 8 38
Giải 7 649
Giải 6 978250904323
Giải 5 9344
Giải 4 01892790350406985661925392262474152
Giải 3 7621098118
Giải 2 48222
Giải 1 35512
ĐB 968020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0
1 0, 2, 8
2 0, 2, 3, 4
3 5, 8, 9
4 4, 9
5 2
6 1, 9
7
8 2
9 0, 2
Đầu Đuôi
1, 2, 9 0
6 1
1, 2, 5, 8, 9 2
2 3
2, 4 4
3 5
6
7
1, 3 8
3, 4, 6 9

XSHCM - SX TP.HCM 11/05/2024

XSMN » XSHCM Thứ 7 » XSHCM 11/05/2024
Giải 8 63
Giải 7 133
Giải 6 677890290341
Giải 5 9655
Giải 4 93664490067632294256405812625818239
Giải 3 3861925628
Giải 2 26648
Giải 1 53134
ĐB 416236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 6
1 9
2 2, 8, 9
3 3, 4, 6, 9
4 1, 8
5 5, 6, 8
6 3, 4
7 8
8 1
9
Đầu Đuôi
0
4, 8 1
2 2
3, 6 3
3, 6 4
5 5
0, 3, 5 6
7
2, 4, 5, 7 8
1, 2, 3 9

KQXS HCM - KQXS TP.HCM 06/05/2024

XSMN » XSHCM Thứ 2 » XSHCM 06/05/2024
Giải 8 20
Giải 7 035
Giải 6 824911839938
Giải 5 4487
Giải 4 49008775952488180293301580275876579
Giải 3 6499670372
Giải 2 99786
Giải 1 97762
ĐB 833301
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1, 8
1
2 0
3 5, 8
4 9
5 8, 8
6 2
7 2, 9
8 1, 3, 6, 7
9 3, 5, 6
Đầu Đuôi
2 0
0, 8 1
6, 7 2
8, 9 3
4
3, 9 5
8, 9 6
8 7
0, 3, 5, 5 8
4, 7 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMN » XSHCM Thứ 7 » XSHCM 04/05/2024
Giải 8 60
Giải 7 696
Giải 6 540681328130
Giải 5 3319
Giải 4 03149734545040049097792623450766844
Giải 3 0013041719
Giải 2 74106
Giải 1 54533
ĐB 742011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0, 6, 6, 7
1 1, 9, 9
2
3 0, 0, 2, 3
4 4, 9
5 4
6 0, 2
7
8
9 6, 7
Đầu Đuôi
0, 3, 3, 6 0
1 1
3, 6 2
3 3
4, 5 4
5
0, 0, 9 6
0, 9 7
8
1, 1, 4 9

XSKTHCM - XSKT TP.HCM 29/04/2024

XSMN » XSHCM Thứ 2 » XSHCM 29/04/2024
Giải 8 11
Giải 7 249
Giải 6 727792183780
Giải 5 9412
Giải 4 73560416309760135273038887877777508
Giải 3 4413062631
Giải 2 10798
Giải 1 95677
ĐB 393297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1, 8
1 1, 2, 8
2
3 0, 0, 1
4 9
5
6 0
7 3, 7, 7, 7
8 0, 8
9 7, 8
Đầu Đuôi
3, 3, 6, 8 0
0, 1, 3 1
1 2
7 3
4
5
6
7, 7, 7, 9 7
0, 1, 8, 9 8
4 9

Thống Kê Nhanh Xổ Số TP.HCM 25/05/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
91: 16 lần 58: 15 lần 77: 14 lần 98: 13 lần 30: 12 lần
46: 12 lần 48: 11 lần 89: 11 lần 49: 11 lần 24: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 1 lần 87: 2 lần 69: 2 lần 05: 3 lần 29: 3 lần
47: 3 lần 51: 3 lần 82: 3 lần 03: 3 lần 54: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
6_1: 10 ngày 2: 7 ngày 3_1: 5 ngày 4_2: 5 ngày ĐB: 5 ngày
4_1: 4 ngày 7: 4 ngày 4_5: 3 ngày 4_6: 3 ngày 4_7: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
04: 28 ngày 57: 16 ngày 45: 15 ngày 17: 14 ngày 71: 14 ngày
27: 13 ngày 75: 13 ngày 47: 12 ngày 43: 12 ngày 02: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 62 lần 1: 69 lần 2: 72 lần 3: 80 lần 4: 74 lần
5: 66 lần 6: 65 lần 7: 73 lần 8: 62 lần 9: 97 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 73 lần 2: 69 lần 3: 62 lần 4: 60 lần
5: 62 lần 6: 86 lần 7: 68 lần 8: 92 lần 9: 74 lần