Kết Quả & Thống Kê Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu Hàng Tuần

Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu Hàng Tuần ( XSMT Thứ 6 ), là tổng hợp Kết Quả Quay SốTrực Tiếp của các tỉnh: Ninh Thuận, Gia Lai Xem chi tiết bên dưới!

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 17/05/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
29
93
G7
313
403
G6
1291
5420
3132
3972
5138
3608
G5
0656
2903
G4
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
G3
79853
74178
52537
14967
G2
82005
46895
G1
12522
17518
ĐB
184332
886604
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1, 5 3, 3, 4, 8
1 3 2, 7, 8
2 0, 2, 9 7, 7
3 2, 2, 6, 9 7, 8
4 4
5 3, 6 6
6 0, 3, 9 7
7 8 2
8 9
9 1, 9 3, 5

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 10/05/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
30
68
G7
606
183
G6
2250
3579
0272
0741
1034
8006
G5
1064
3109
G4
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
G3
13160
86203
48617
24844
G2
61433
37606
G1
30685
81486
ĐB
633242
835554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3, 6 6, 6, 9
1 7
2 9 5
3 0, 2, 3, 6 4
4 2 1, 4
5 0, 2 4, 6, 9, 9
6 0, 4 8
7 2, 3, 9 6
8 5 0, 3, 6, 6
9 3, 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 03/05/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
01
16
G7
131
256
G6
6435
6083
2722
6457
0743
7041
G5
0937
1583
G4
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
G3
58227
33099
44252
28015
G2
56584
31911
G1
14133
41117
ĐB
371175
920918
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1, 1, 2 0
1 1, 5, 6, 7, 8
2 2, 2, 7 6
3 1, 3, 5, 7, 9 2
4 1, 3
5 2, 3, 6, 7
6 0
7 5, 9 6, 6
8 3, 4 3
9 0, 9 9

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 26/04/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
96
31
G7
211
540
G6
4331
8371
3728
1994
7899
0535
G5
7893
3718
G4
74246
96387
26890
82753
03687
69664
56874
72207
78456
90722
32287
36864
82566
90238
G3
31376
25991
47667
96890
G2
93323
88618
G1
22425
76120
ĐB
585889
780439
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7
1 1 8, 8
2 3, 5, 8 0, 2
3 1 1, 5, 8, 9
4 6 0
5 3 6
6 4 4, 6, 7
7 1, 4, 6
8 7, 7, 9 7
9 0, 1, 3, 6 0, 4, 9

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 19/04/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
87
30
G7
360
604
G6
6803
4363
1436
6556
6128
2687
G5
8515
1437
G4
16052
16849
06394
94184
18993
48826
22301
99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
G3
10796
68413
86811
87469
G2
85777
62139
G1
58683
98096
ĐB
147991
231269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1, 3 0, 4
1 3, 5 1
2 6 8
3 6 0, 3, 7, 7, 9
4 9 6
5 2 6, 8
6 0, 3 9, 9
7 7
8 3, 4, 7 1, 7
9 1, 3, 4, 6 6, 8

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 12/04/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
30
57
G7
654
827
G6
5428
1951
4100
4136
4720
1163
G5
4928
2465
G4
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
G3
91108
96333
01238
79710
G2
54143
80946
G1
25210
60755
ĐB
403367
465562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0, 8
1 0 0, 1, 5, 8
2 2, 8, 8 0, 7
3 0, 3 6, 8
4 3 4, 6
5 1, 4 5, 7, 8, 8
6 1, 1, 7, 9 0, 2, 3, 5
7 4, 5
8 0
9

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 05/04/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
95
74
G7
151
062
G6
4224
4511
2017
1159
6357
5270
G5
1134
8678
G4
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
G3
88796
72182
21591
27099
G2
30569
89873
G1
05016
67016
ĐB
854776
329648
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 1, 6, 7 4, 6, 6
2 4 4, 9
3 4 1
4 4, 7, 9 8
5 1 7, 9
6 0, 4, 9 2
7 6 0, 3, 4, 8
8 2, 5 9, 9
9 5, 6, 9 1, 9

Thống Kê Nhanh Xổ Số Ninh Thuận 22/05/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
18: 20 lần 15: 15 lần 61: 13 lần 89: 13 lần 94: 13 lần
64: 12 lần 56: 12 lần 11: 12 lần 44: 11 lần 83: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
91: 2 lần 71: 2 lần 73: 3 lần 02: 3 lần 77: 3 lần
42: 3 lần 45: 3 lần 01: 3 lần 93: 3 lần 21: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
8: 14 ngày 4_4: 12 ngày ĐB: 10 ngày 4_1: 10 ngày 4_5: 4 ngày
4_3: 4 ngày 6_1: 3 ngày 6_2: 2 ngày 2: 2 ngày 5: 1 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
85: 24 ngày 23: 23 ngày 71: 18 ngày 97: 18 ngày 02: 17 ngày
88: 16 ngày 21: 16 ngày 79: 15 ngày 45: 14 ngày 61: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 61 lần 1: 96 lần 2: 75 lần 3: 69 lần 4: 64 lần
5: 70 lần 6: 78 lần 7: 59 lần 8: 77 lần 9: 71 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 59 lần 1: 63 lần 2: 60 lần 3: 54 lần 4: 84 lần
5: 78 lần 6: 89 lần 7: 70 lần 8: 83 lần 9: 80 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Gia Lai 22/05/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
01: 15 lần 51: 13 lần 60: 13 lần 99: 12 lần 38: 11 lần
11: 11 lần 26: 11 lần 91: 11 lần 92: 11 lần 36: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
80: 2 lần 10: 3 lần 09: 3 lần 56: 4 lần 42: 4 lần
45: 4 lần 70: 4 lần 44: 4 lần 94: 4 lần 68: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
5: 9 ngày 6_3: 8 ngày 4_1: 7 ngày 6_2: 6 ngày 4_2: 6 ngày
2: 5 ngày 7: 5 ngày ĐB: 3 ngày 8: 3 ngày 6_1: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
09: 26 ngày 12: 20 ngày 19: 16 ngày 21: 15 ngày 41: 14 ngày
48: 14 ngày 65: 14 ngày 66: 14 ngày 81: 14 ngày 57: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 78 lần 1: 67 lần 2: 79 lần 3: 81 lần 4: 54 lần
5: 75 lần 6: 75 lần 7: 64 lần 8: 67 lần 9: 80 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 70 lần 1: 81 lần 2: 72 lần 3: 68 lần 4: 70 lần
5: 66 lần 6: 70 lần 7: 66 lần 8: 80 lần 9: 77 lần