Xổ Số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày gần đây nhất

Sổ kết quả XSMB 30 ngày là tổng hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc của 30 ngày gần đây nhất. Giúp dễ dàng theo dõi một cách tổng quan, và quyết định chọn con số phù hợp.

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

Sổ kết quả XSMB 30 ngày - KQXSMB 30 ngày gần nhất

XSMB ngày 16/06/2024

ĐB 17597
G1 14213
G2 82057 25910
G3 34016 95620 66695
91089 19149 96769
G4 6324 9371 9341 9350
G5 2516 2437 5066
6839 9669 4629
G6 254 366 156
G7 70 32 96 81
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6,6
2 0,4,9
3 2,7,9
4 1,9
5 0,4,6,7
6 6,6,9,9
7 0,1
8 1,9
9 5,6,7

XSMB ngày 15/06/2024

ĐB 40369
G1 61635
G2 85885 89164
G3 82363 05118 15616
00383 01112 13463
G4 4569 1845 1353 4889
G5 2173 0478 0898
7159 1769 3106
G6 121 026 567
G7 13 77 96 52
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,6,8
2 1,6
3 5
4 5
5 2,3,9
6 3,3,4,7,9,9,9
7 3,7,8
8 3,5,9
9 6,8

XSMB ngày 14/06/2024

ĐB 80287
G1 34741
G2 16604 76482
G3 80163 33022 10306
28950 52944 14753
G4 8777 0545 3401 4633
G5 2108 0141 8279
6228 8145 6843
G6 716 160 396
G7 59 09 12 90
Đầu Đuôi
0 1,4,6,8,9
1 2,6
2 2,8
3 3
4 1,1,3,4,5,5
5 0,3,9
6 0,3
7 7,9
8 2,7
9 0,6

XSMB ngày 13/06/2024

ĐB 29826
G1 13498
G2 63321 15802
G3 27738 56163 93997
37190 12592 30960
G4 7699 2850 6191 4221
G5 0718 9433 5262
1981 5778 0943
G6 179 216 075
G7 98 35 48 02
Đầu Đuôi
0 2,2
1 6,8
2 1,1,6
3 3,5,8
4 3,8
5 0
6 0,2,3
7 5,8,9
8 1
9 0,1,2,7,8,8,9

XSMB ngày 12/06/2024

ĐB 86255
G1 11249
G2 87129 59903
G3 95365 98371 70344
83998 20757 20659
G4 2837 7870 1969 4974
G5 1254 9846 0925
0356 8262 2283
G6 675 532 661
G7 54 64 15 84
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 5,9
3 2,7
4 4,6,9
5 4,4,5,6,7,9
6 1,2,4,5,9
7 0,1,4,5
8 3,4
9 8

XSMB ngày 11/06/2024

ĐB 17409
G1 34794
G2 02491 77554
G3 05150 77600 92021
42931 73344 40793
G4 6405 9973 3742 9996
G5 2522 7755 3264
2637 9215 7973
G6 460 970 823
G7 07 53 52 14
Đầu Đuôi
0 0,5,7,9
1 4,5
2 1,2,3
3 1,7
4 2,4
5 0,2,3,4,5
6 0,4
7 0,3,3
8
9 1,3,4,6

XSMB ngày 10/06/2024

ĐB 44465
G1 74590
G2 42780 45659
G3 29196 34304 14475
53724 61637 14983
G4 2658 7187 9374 8323
G5 6582 0009 4547
5429 5950 0984
G6 646 461 869
G7 33 06 76 92
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1
2 3,4,9
3 3,7
4 6,7
5 0,8,9
6 1,5,9
7 4,5,6
8 0,2,3,4,7
9 0,2,6

XSMB ngày 09/06/2024

ĐB 29226
G1 12081
G2 04978 89159
G3 75765 08766 58006
28080 09244 62832
G4 7153 6944 3278 3322
G5 0120 9418 9965
9898 9701 1674
G6 166 197 692
G7 22 53 84 19
Đầu Đuôi
0 1,6
1 8,9
2 0,2,2,6
3 2
4 4,4
5 3,3,9
6 5,5,6,6
7 4,8,8
8 0,1,4
9 2,7,8

XSMB ngày 08/06/2024

ĐB 63333
G1 06115
G2 03604 47710
G3 20814 12887 90480
76129 05409 67246
G4 8973 2636 4015 3549
G5 2605 8619 1376
6464 7730 5679
G6 140 887 883
G7 24 89 58 66
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 0,4,5,5,9
2 4,9
3 0,3,6
4 0,6,9
5 8
6 4,6
7 3,6,9
8 0,3,7,7,9
9

XSMB ngày 07/06/2024

ĐB 04651
G1 66342
G2 03912 51761
G3 53484 76450 06690
80944 64525 99819
G4 3903 9166 9459 7593
G5 3043 0440 4161
7333 9126 8586
G6 047 611 685
G7 32 96 57 01
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,2,9
2 5,6
3 2,3
4 0,2,3,4,7
5 0,1,7,9
6 1,1,6
7
8 4,5,6
9 0,3,6

Thống Kê Nhanh XSMB 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày

Bộ số Số lượt về
26
về 2 lần
78
về 2 lần
97
về 2 lần
98
về 2 lần
22
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
24
về 1 lần
00
về 1 lần
27
về 1 lần
31
về 1 lần
32
về 1 lần

Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 3 lần
Đầu 1: 1 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 5 lần Đuôi 2: 5 lần Tổng 2: 2 lần
Đầu 3: 3 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 1 lần
Đầu 4: 1 lần Đuôi 4: 1 lần Tổng 4: 2 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 2 lần Tổng 5: 5 lần
Đầu 6: 3 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 6 lần
Đầu 7: 3 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 4 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 5 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 5 lần Đuôi 9: 2 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
12
về 15 lần
10
về 14 lần
22
về 14 lần
32
về 14 lần
80
về 14 lần
Bộ số Số lượt về
78
về 13 lần
69
về 13 lần
96
về 13 lần
66
về 12 lần
09
về 12 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 80 lần Đuôi 0: 97 lần Tổng 0: 72 lần
Đầu 1: 88 lần Đuôi 1: 67 lần Tổng 1: 79 lần
Đầu 2: 80 lần Đuôi 2: 102 lần Tổng 2: 78 lần
Đầu 3: 68 lần Đuôi 3: 72 lần Tổng 3: 84 lần
Đầu 4: 81 lần Đuôi 4: 68 lần Tổng 4: 79 lần
Đầu 5: 76 lần Đuôi 5: 84 lần Tổng 5: 101 lần
Đầu 6: 97 lần Đuôi 6: 78 lần Tổng 6: 68 lần
Đầu 7: 79 lần Đuôi 7: 67 lần Tổng 7: 95 lần
Đầu 8: 84 lần Đuôi 8: 79 lần Tổng 8: 79 lần
Đầu 9: 77 lần Đuôi 9: 96 lần Tổng 9: 75 lần