Thống kê Mega 6/45

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 25/04/2024 đến 25/05/2024
13
6.41% 5 lần
03
5.13% 4 lần
02
5.13% 4 lần
14
5.13% 4 lần
22
5.13% 4 lần
43
5.13% 4 lần
10
3.85% 3 lần
25
3.85% 3 lần
34
3.85% 3 lần
39
3.85% 3 lần
21
3.85% 3 lần
12
2.56% 2 lần
23
2.56% 2 lần
05
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
01
2.56% 2 lần
15
1.28% 1 lần
16
1.28% 1 lần
11
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
19
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
33
0% 0 lần
04
0% 0 lần
26
0% 0 lần
36
0% 0 lần
18
0% 0 lần
44
0% 0 lần
28
0% 0 lần