Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 06/07/2024 chính xác nhất - XSHN

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 06/07/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 06/07/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHN sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số TP.HCM - XSHCM - 06/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số TP.HCM

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số TP.HCM

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
46: 14 lần 56: 13 lần 77: 13 lần 30: 12 lần 58: 12 lần
48: 12 lần 99: 12 lần 11: 11 lần 89: 11 lần 08: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
17: 3 lần 68: 3 lần 29: 3 lần 38: 3 lần 04: 3 lần
54: 4 lần 53: 4 lần 05: 4 lần 69: 4 lần 40: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 19 ngày 4_2: 17 ngày 4_4: 13 ngày 6_2: 10 ngày ĐB: 9 ngày
7: 9 ngày 4_1: 6 ngày 5: 5 ngày 8: 5 ngày 1: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
40: 21 ngày 67: 19 ngày 88: 18 ngày 34: 15 ngày 29: 15 ngày
24: 14 ngày 49: 14 ngày 41: 13 ngày 54: 12 ngày 20: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 76 lần 2: 61 lần 3: 77 lần 4: 74 lần
5: 71 lần 6: 62 lần 7: 71 lần 8: 69 lần 9: 92 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 79 lần 1: 73 lần 2: 76 lần 3: 63 lần 4: 57 lần
5: 67 lần 6: 87 lần 7: 68 lần 8: 80 lần 9: 70 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên TP.HCM
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả TP.HCM

Soi Cầu Bạch Thủ TP.HCM

Đầu 0 02 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 12 1 lần 19 1 lần
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 56 1 lần 58 2 lần
Đầu 6 66 1 lần 68 1 lần
Đầu 7 79 1 lần
Đầu 8 86 1 lần
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSHCM

🌟 Giải tám: 37
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 24
🌟 Bao lô 2 số: 77 - 00 - 51

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Long An - XSLA - 06/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Long An

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Long An

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
22: 14 lần 72: 13 lần 77: 13 lần 44: 12 lần 54: 12 lần
91: 12 lần 30: 11 lần 85: 11 lần 49: 11 lần 55: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
99: 3 lần 98: 3 lần 58: 3 lần 11: 3 lần 18: 3 lần
66: 4 lần 80: 4 lần 34: 4 lần 71: 4 lần 48: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_2: 17 ngày 7: 9 ngày 4_5: 8 ngày 8: 8 ngày ĐB: 7 ngày
1: 5 ngày 4_7: 5 ngày 6_3: 4 ngày 4_1: 4 ngày 6_1: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
48: 20 ngày 18: 19 ngày 01: 18 ngày 58: 17 ngày 17: 13 ngày
25: 13 ngày 76: 13 ngày 12: 12 ngày 60: 11 ngày 23: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 69 lần 1: 58 lần 2: 70 lần 3: 77 lần 4: 75 lần
5: 77 lần 6: 61 lần 7: 88 lần 8: 76 lần 9: 69 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 72 lần 1: 64 lần 2: 80 lần 3: 79 lần 4: 72 lần
5: 79 lần 6: 64 lần 7: 79 lần 8: 57 lần 9: 74 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Long An
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Long An

Soi Cầu Bạch Thủ Long An

Đầu 0 03 1 lần
Đầu 1
Đầu 2 21 1 lần 23 1 lần 28 1 lần
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6 62 1 lần 67 1 lần
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9 93 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSLA

🌟 Giải tám: 89
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 74
🌟 Bao lô 2 số: 50 - 83 - 22

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Phước - XSBP - 06/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Phước

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Phước

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
68: 13 lần 95: 13 lần 51: 12 lần 35: 12 lần 42: 12 lần
64: 11 lần 06: 11 lần 70: 11 lần 71: 11 lần 72: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
84: 1 lần 58: 2 lần 23: 3 lần 01: 3 lần 39: 4 lần
05: 4 lần 34: 4 lần 53: 4 lần 66: 4 lần 59: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
1: 31 ngày 8: 13 ngày 6_1: 12 ngày 4_3: 11 ngày 6_3: 10 ngày
4_1: 9 ngày 4_7: 6 ngày 2: 6 ngày 6_2: 5 ngày 4_5: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
23: 22 ngày 91: 21 ngày 26: 19 ngày 01: 17 ngày 53: 15 ngày
54: 15 ngày 56: 15 ngày 12: 15 ngày 18: 14 ngày 66: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 70 lần 2: 62 lần 3: 75 lần 4: 72 lần
5: 65 lần 6: 82 lần 7: 81 lần 8: 68 lần 9: 78 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 68 lần 2: 80 lần 3: 64 lần 4: 67 lần
5: 83 lần 6: 63 lần 7: 75 lần 8: 73 lần 9: 71 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Phước
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Phước

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Phước

Đầu 0 03 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 15 1 lần
Đầu 2 20 1 lần 26 1 lần
Đầu 3 37 1 lần
Đầu 4 41 1 lần
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7 73 2 lần 79 1 lần
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSBP

🌟 Giải tám: 20
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 76
🌟 Bao lô 2 số: 53 - 81 - 16

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Hậu Giang - XSHG - 06/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Hậu Giang

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Hậu Giang

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
61: 14 lần 71: 14 lần 50: 12 lần 11: 11 lần 31: 11 lần
68: 11 lần 45: 11 lần 93: 11 lần 37: 10 lần 16: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
58: 2 lần 88: 2 lần 62: 3 lần 91: 3 lần 77: 3 lần
12: 3 lần 02: 3 lần 04: 3 lần 49: 3 lần 22: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
ĐB: 23 ngày 6_1: 8 ngày 6_3: 8 ngày 2: 7 ngày 7: 7 ngày
3_1: 6 ngày 4_2: 5 ngày 4_7: 5 ngày 5: 5 ngày 4_1: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
58: 34 ngày 88: 21 ngày 22: 19 ngày 03: 18 ngày 44: 18 ngày
12: 17 ngày 53: 16 ngày 91: 16 ngày 78: 15 ngày 33: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 66 lần 1: 74 lần 2: 67 lần 3: 74 lần 4: 71 lần
5: 73 lần 6: 74 lần 7: 82 lần 8: 70 lần 9: 69 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 80 lần 1: 91 lần 2: 55 lần 3: 69 lần 4: 61 lần
5: 70 lần 6: 84 lần 7: 70 lần 8: 70 lần 9: 70 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Hậu Giang
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Hậu Giang

Soi Cầu Bạch Thủ Hậu Giang

Đầu 0
Đầu 1 10 1 lần 19 1 lần
Đầu 2 20 1 lần 24 1 lần 26 2 lần 28 1 lần
Đầu 3
Đầu 4 40 1 lần 41 1 lần 43 1 lần 46 1 lần 48 1 lần
Đầu 5
Đầu 6 66 1 lần
Đầu 7 70 1 lần 78 1 lần
Đầu 8 80 1 lần 86 1 lần
Đầu 9 98 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSHG

🌟 Giải tám: 30
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 04
🌟 Bao lô 2 số: 53 - 26 - 11

Soi cầu XSMN ngày 06/07/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal TP.HCM

Giải đặc biệt: 725785

Giải nhất: 43033

Bảng cầu:

7 2 5 7 8 5 4 3 0 3 3
9 7 2 5 3 9 7 3 3 6
6 9 7 8 2 6 0 6 9
5 6 5 0 8 6 6 5
1 1 5 8 4 2 1
2 6 3 2 6 3
8 9 5 8 9
7 4 3 7
1 7 0

Kết quả tạo cầu:

8787
Cầu Pascal Long An

Giải đặc biệt: 071353

Giải nhất: 64473

Bảng cầu:

0 7 1 3 5 3 6 4 4 7 3
7 8 4 8 8 9 0 8 1 0
5 2 2 6 7 9 8 9 1
7 4 8 3 6 7 7 0
1 2 1 9 3 4 7
3 3 0 2 7 1
6 3 2 9 8
9 5 1 7
4 6 8

Kết quả tạo cầu:

0404
Cầu Pascal Bình Phước

Giải đặc biệt: 151637

Giải nhất: 18309

Bảng cầu:

1 5 1 6 3 7 1 8 3 0 9
6 6 7 9 0 8 9 1 3 9
2 3 6 9 8 7 0 4 2
5 9 5 7 5 7 4 6
4 4 2 2 2 1 0
8 6 4 4 3 1
4 0 8 7 4
4 8 5 1
2 3 6

Kết quả tạo cầu:

5959
Cầu Pascal Hậu Giang

Giải đặc biệt: 668606

Giải nhất: 61546

Bảng cầu:

6 6 8 6 0 6 6 1 5 4 6
2 4 4 6 6 2 7 6 9 0
6 8 0 2 8 9 3 5 9
4 8 2 0 7 2 8 4
2 0 2 7 9 0 2
2 2 9 6 9 2
4 1 5 5 1
5 6 0 6
1 6 6

Kết quả tạo cầu:

7272

Dự Đoán XSMN ngày 06/07/2024
Dự Đoán XSMN ngày 06/07/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: