Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 12/07/2024 chính xác nhất - XSHN

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 12/07/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 12/07/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHN sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Vĩnh Long - XSVL - 12/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Vĩnh Long

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Vĩnh Long

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
03: 13 lần 16: 13 lần 21: 13 lần 33: 13 lần 67: 13 lần
34: 11 lần 69: 11 lần 81: 11 lần 94: 11 lần 23: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
58: 2 lần 76: 2 lần 20: 3 lần 78: 3 lần 77: 3 lần
92: 3 lần 63: 4 lần 17: 4 lần 12: 4 lần 70: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
7: 19 ngày 4_5: 10 ngày 4_6: 9 ngày 3_1: 8 ngày 4_7: 6 ngày
4_2: 6 ngày 1: 5 ngày 4_4: 5 ngày 8: 5 ngày 6_1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
28: 21 ngày 23: 17 ngày 58: 17 ngày 07: 16 ngày 01: 16 ngày
86: 16 ngày 45: 15 ngày 80: 12 ngày 76: 12 ngày 92: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 77 lần 1: 67 lần 2: 73 lần 3: 80 lần 4: 74 lần
5: 63 lần 6: 83 lần 7: 53 lần 8: 84 lần 9: 66 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 73 lần 2: 68 lần 3: 87 lần 4: 84 lần
5: 68 lần 6: 66 lần 7: 72 lần 8: 66 lần 9: 69 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Vĩnh Long
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Vĩnh Long

Soi Cầu Bạch Thủ Vĩnh Long

Đầu 0 00 1 lần 02 1 lần 03 1 lần 04 1 lần 09 1 lần
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4 41 1 lần 43 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 1 lần
Đầu 6
Đầu 7 71 1 lần
Đầu 8
Đầu 9 94 2 lần 98 1 lần 99 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSVL

🌟 Giải tám: 27
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 06
🌟 Bao lô 2 số: 23 - 45 - 50

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Dương - XSBD - 12/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Dương

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Dương

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
32: 14 lần 58: 14 lần 46: 13 lần 85: 13 lần 68: 12 lần
71: 12 lần 30: 12 lần 91: 12 lần 08: 11 lần 48: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 1 lần 17: 2 lần 99: 3 lần 36: 3 lần 39: 3 lần
45: 3 lần 74: 4 lần 05: 4 lần 84: 4 lần 44: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 21 ngày 4_3: 19 ngày 8: 17 ngày 4_1: 12 ngày 3_2: 9 ngày
6_2: 8 ngày 4_4: 6 ngày ĐB: 3 ngày 3_1: 2 ngày 7: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
67: 21 ngày 71: 20 ngày 51: 17 ngày 05: 16 ngày 56: 15 ngày
59: 15 ngày 82: 14 ngày 52: 13 ngày 27: 13 ngày 39: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 65 lần 1: 65 lần 2: 75 lần 3: 78 lần 4: 68 lần
5: 70 lần 6: 74 lần 7: 79 lần 8: 74 lần 9: 72 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 78 lần 1: 68 lần 2: 77 lần 3: 78 lần 4: 49 lần
5: 75 lần 6: 70 lần 7: 67 lần 8: 90 lần 9: 68 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Dương
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Dương

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Dương

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 25 1 lần 26 1 lần
Đầu 3 33 1 lần 35 1 lần
Đầu 4 40 1 lần
Đầu 5 55 1 lần
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 88 1 lần
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSBD

🌟 Giải tám: 76
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 60
🌟 Bao lô 2 số: 42 - 90 - 10

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Trà Vinh - XSTV - 12/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Trà Vinh

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Trà Vinh

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
57: 18 lần 34: 14 lần 62: 13 lần 80: 13 lần 26: 12 lần
93: 12 lần 47: 11 lần 67: 11 lần 53: 11 lần 39: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
71: 2 lần 61: 2 lần 46: 2 lần 23: 2 lần 77: 3 lần
69: 3 lần 97: 3 lần 63: 3 lần 49: 3 lần 04: 3 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_2: 38 ngày 4_5: 13 ngày 2: 12 ngày 6_2: 10 ngày 6_3: 10 ngày
4_4: 9 ngày 4_1: 9 ngày 3_2: 8 ngày 6_1: 8 ngày 3_1: 7 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
46: 28 ngày 61: 25 ngày 16: 18 ngày 77: 17 ngày 78: 17 ngày
71: 16 ngày 91: 15 ngày 83: 14 ngày 44: 14 ngày 65: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 62 lần 1: 69 lần 2: 64 lần 3: 79 lần 4: 59 lần
5: 89 lần 6: 69 lần 7: 64 lần 8: 85 lần 9: 80 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 80 lần 1: 59 lần 2: 78 lần 3: 66 lần 4: 82 lần
5: 66 lần 6: 66 lần 7: 77 lần 8: 74 lần 9: 72 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Trà Vinh
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Trà Vinh

Soi Cầu Bạch Thủ Trà Vinh

Đầu 0 03 1 lần 04 1 lần
Đầu 1 10 1 lần
Đầu 2 27 1 lần 28 1 lần 29 2 lần
Đầu 3 32 1 lần 33 1 lần 38 1 lần
Đầu 4 46 1 lần 47 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 52 1 lần 54 1 lần 55 1 lần 56 2 lần
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 80 1 lần 82 1 lần 88 1 lần
Đầu 9 90 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSTV

🌟 Giải tám: 97
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 86
🌟 Bao lô 2 số: 11 - 33 - 70

Soi cầu XSMN ngày 12/07/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Vĩnh Long

Giải đặc biệt: 541462

Giải nhất: 16133

Bảng cầu:

5 4 1 4 6 2 1 6 1 3 3
9 5 5 0 8 3 7 7 4 6
4 0 5 8 1 0 4 1 0
4 5 3 9 1 4 5 1
9 8 2 0 5 9 6
7 0 2 5 4 5
7 2 7 9 9
9 9 6 8
8 5 4

Kết quả tạo cầu:

3939
Cầu Pascal Bình Dương

Giải đặc biệt: 951541

Giải nhất: 81309

Bảng cầu:

9 5 1 5 4 1 8 1 3 0 9
4 6 6 9 5 9 9 4 3 9
0 2 5 4 4 8 3 7 2
2 7 9 8 2 1 0 9
9 6 7 0 3 1 9
5 3 7 3 4 0
8 0 0 7 4
8 0 7 1
8 7 8

Kết quả tạo cầu:

5555
Cầu Pascal Trà Vinh

Giải đặc biệt: 593763

Giải nhất: 32957

Bảng cầu:

5 9 3 7 6 3 3 2 9 5 7
4 2 0 3 9 6 5 1 4 2
6 2 3 2 5 1 6 5 6
8 5 5 7 6 7 1 1
3 0 2 3 3 8 2
3 2 5 6 1 0
5 7 1 7 1
2 8 8 8
0 6 6

Kết quả tạo cầu:

6262

Dự Đoán XSMN ngày 12/07/2024
Dự Đoán XSMN ngày 12/07/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: