Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 27/06/2024 chính xác nhất - XSHN

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 27/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 27/06/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHN sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số An Giang - XSAG - 27/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số An Giang

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số An Giang

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
43: 14 lần 00: 13 lần 60: 13 lần 69: 13 lần 14: 12 lần
41: 11 lần 06: 11 lần 59: 11 lần 34: 11 lần 40: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
30: 3 lần 09: 3 lần 51: 3 lần 57: 3 lần 08: 3 lần
55: 3 lần 37: 3 lần 68: 3 lần 13: 4 lần 58: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_2: 25 ngày 2: 24 ngày 3_2: 8 ngày 4_1: 7 ngày 4_3: 6 ngày
6_1: 6 ngày 4_5: 5 ngày 1: 5 ngày ĐB: 4 ngày 6_3: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
21: 19 ngày 54: 18 ngày 74: 18 ngày 75: 18 ngày 61: 17 ngày
22: 15 ngày 68: 15 ngày 13: 14 ngày 50: 13 ngày 18: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 74 lần 2: 68 lần 3: 66 lần 4: 88 lần
5: 57 lần 6: 78 lần 7: 62 lần 8: 77 lần 9: 79 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 81 lần 1: 64 lần 2: 71 lần 3: 74 lần 4: 79 lần
5: 74 lần 6: 79 lần 7: 70 lần 8: 59 lần 9: 69 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên An Giang
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả An Giang

Soi Cầu Bạch Thủ An Giang

Đầu 0 02 1 lần 05 1 lần
Đầu 1 14 1 lần 16 1 lần
Đầu 2
Đầu 3 37 2 lần
Đầu 4 44 1 lần 49 1 lần
Đầu 5
Đầu 6 60 1 lần
Đầu 7 72 1 lần 73 1 lần 76 1 lần 77 1 lần 79 1 lần
Đầu 8
Đầu 9 91 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSAG

🌟 Giải tám: 30
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 54
🌟 Bao lô 2 số: 45 - 33 - 66

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Tây Ninh - XSTN - 27/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Tây Ninh

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Tây Ninh

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
91: 14 lần 96: 14 lần 41: 12 lần 30: 12 lần 31: 12 lần
16: 11 lần 61: 11 lần 20: 10 lần 54: 10 lần 58: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
35: 2 lần 27: 3 lần 55: 3 lần 67: 3 lần 18: 3 lần
86: 3 lần 71: 3 lần 93: 3 lần 77: 3 lần 07: 3 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 20 ngày 6_3: 20 ngày 6_1: 7 ngày 3_2: 5 ngày 1: 4 ngày
4_7: 4 ngày 8: 4 ngày 3_1: 3 ngày 4_5: 2 ngày 4_6: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
71: 29 ngày 64: 23 ngày 27: 20 ngày 60: 19 ngày 72: 18 ngày
39: 16 ngày 67: 15 ngày 35: 15 ngày 57: 15 ngày 43: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 61 lần 1: 82 lần 2: 71 lần 3: 74 lần 4: 74 lần
5: 71 lần 6: 63 lần 7: 66 lần 8: 70 lần 9: 88 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 91 lần 2: 76 lần 3: 62 lần 4: 72 lần
5: 67 lần 6: 70 lần 7: 62 lần 8: 75 lần 9: 71 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Tây Ninh
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Tây Ninh

Soi Cầu Bạch Thủ Tây Ninh

Đầu 0 02 1 lần 06 1 lần
Đầu 1
Đầu 2 21 1 lần 22 1 lần 24 1 lần 25 2 lần 26 1 lần
Đầu 3
Đầu 4 44 1 lần
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 82 1 lần 86 1 lần
Đầu 9 93 1 lần 98 1 lần 99 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSTN

🌟 Giải tám: 06
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 50
🌟 Bao lô 2 số: 12 - 23 - 40

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Thuận - XSBTH - 27/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Thuận

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Thuận

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
24: 15 lần 14: 13 lần 42: 13 lần 17: 11 lần 31: 11 lần
33: 11 lần 23: 11 lần 51: 11 lần 72: 11 lần 73: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
49: 2 lần 37: 2 lần 94: 2 lần 69: 3 lần 44: 3 lần
97: 3 lần 47: 3 lần 60: 3 lần 89: 4 lần 98: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 31 ngày 4_5: 14 ngày 4_7: 14 ngày 4_1: 10 ngày 8: 9 ngày
6_1: 7 ngày 4_2: 6 ngày 4_6: 5 ngày 4_4: 5 ngày ĐB: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
94: 37 ngày 55: 28 ngày 89: 27 ngày 52: 20 ngày 05: 20 ngày
47: 19 ngày 70: 19 ngày 96: 18 ngày 90: 15 ngày 18: 15 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 75 lần 1: 79 lần 2: 85 lần 3: 75 lần 4: 57 lần
5: 71 lần 6: 68 lần 7: 86 lần 8: 66 lần 9: 58 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 75 lần 1: 84 lần 2: 74 lần 3: 86 lần 4: 84 lần
5: 58 lần 6: 76 lần 7: 62 lần 8: 59 lần 9: 62 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Thuận
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Thuận

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Thuận

Đầu 0 01 1 lần
Đầu 1 11 1 lần 12 1 lần 15 1 lần 16 1 lần 17 2 lần
Đầu 2
Đầu 3 36 1 lần
Đầu 4 42 2 lần 43 1 lần 47 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 52 1 lần 55 1 lần 57 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 61 1 lần 66 1 lần
Đầu 7 74 1 lần 76 1 lần 77 2 lần
Đầu 8 82 1 lần 85 1 lần 88 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSBTH

🌟 Giải tám: 33
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 75
🌟 Bao lô 2 số: 93 - 51 - 79

Soi cầu XSMN ngày 27/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal An Giang

Giải đặc biệt: 817743

Giải nhất: 50300

Bảng cầu:

8 1 7 7 4 3 5 0 3 0 0
9 8 4 1 7 8 5 3 3 0
7 2 5 8 5 3 8 6 3
9 7 3 3 8 1 4 9
6 0 6 1 9 5 3
6 6 7 0 4 8
2 3 7 4 2
5 0 1 6
5 1 7

Kết quả tạo cầu:

6868
Cầu Pascal Tây Ninh

Giải đặc biệt: 541574

Giải nhất: 53058

Bảng cầu:

5 4 1 5 7 4 5 3 0 5 8
9 5 6 2 1 9 8 3 5 3
4 1 8 3 0 7 1 8 8
5 9 1 3 7 8 9 6
4 0 4 0 5 7 5
4 4 4 5 2 2
8 8 9 7 4
6 7 6 1
3 3 7

Kết quả tạo cầu:

6060
Cầu Pascal Bình Thuận

Giải đặc biệt: 897706

Giải nhất: 67754

Bảng cầu:

8 9 7 7 0 6 6 7 7 5 4
7 6 4 7 6 2 3 4 2 9
3 0 1 3 8 5 7 6 1
3 1 4 1 3 2 3 7
4 5 5 4 5 5 0
9 0 9 9 0 5
9 9 8 9 5
8 7 7 4
5 4 1

Kết quả tạo cầu:

9595

Dự Đoán XSMN ngày 27/06/2024
Dự Đoán XSMN ngày 27/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: