Dự đoán XSMT & Soi Cầu hôm nay ngày 30/06/2024 chính xác nhất - XSHN

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMT ngày 30/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMT lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMT các đài ngày 30/06/2024

Để tiện so sánh, XSHN sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số đẹp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Huế - XSTTH - 30/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Huế

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Huế

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Huế
65: 18 lần 55: 14 lần 17: 13 lần 02: 13 lần 07: 13 lần
51: 12 lần 09: 12 lần 00: 12 lần 31: 11 lần 34: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Huế
01: 2 lần 95: 2 lần 42: 2 lần 21: 3 lần 35: 3 lần
25: 3 lần 38: 3 lần 33: 3 lần 43: 3 lần 85: 3 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Huế
5: 15 ngày 7: 11 ngày 8: 9 ngày 2: 8 ngày 1: 8 ngày
4_3: 6 ngày 4_2: 6 ngày 3_2: 4 ngày 6_2: 4 ngày 4_6: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
73: 24 ngày 53: 16 ngày 33: 16 ngày 96: 16 ngày 21: 15 ngày
99: 14 ngày 61: 12 ngày 95: 11 ngày 42: 11 ngày 38: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 83 lần 1: 78 lần 2: 64 lần 3: 61 lần 4: 64 lần
5: 82 lần 6: 75 lần 7: 78 lần 8: 73 lần 9: 62 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 68 lần 1: 68 lần 2: 73 lần 3: 62 lần 4: 77 lần
5: 73 lần 6: 67 lần 7: 87 lần 8: 60 lần 9: 85 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Huế
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Huế

Soi Cầu Bạch Thủ Huế

Đầu 0 01 1 lần 03 1 lần 04 2 lần 06 1 lần 08 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 1 lần
Đầu 2 20 4 lần 23 1 lần
Đầu 3 34 1 lần
Đầu 4 45 1 lần
Đầu 5
Đầu 6 63 1 lần 64 1 lần
Đầu 7 70 1 lần
Đầu 8 84 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 1 lần 93 1 lần 97 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSTTH

🌟 Giải tám: 69
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 48
🌟 Bao lô 2 số: 93 - 99 - 22

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Khánh Hòa - XSKH - 30/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Khánh Hòa

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Khánh Hòa

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Khánh Hòa
39: 14 lần 38: 13 lần 25: 13 lần 22: 12 lần 15: 12 lần
14: 11 lần 43: 11 lần 97: 11 lần 07: 10 lần 01: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Khánh Hòa
69: 1 lần 26: 3 lần 53: 3 lần 68: 3 lần 67: 3 lần
49: 4 lần 09: 4 lần 70: 4 lần 96: 4 lần 12: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Khánh Hòa
4_1: 12 ngày 4_5: 11 ngày 3_1: 9 ngày 6_1: 9 ngày 2: 6 ngày
7: 5 ngày ĐB: 4 ngày 6_3: 4 ngày 4_7: 4 ngày 4_4: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
41: 19 ngày 63: 18 ngày 68: 17 ngày 35: 16 ngày 26: 16 ngày
05: 14 ngày 53: 14 ngày 71: 14 ngày 80: 14 ngày 65: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 77 lần 2: 82 lần 3: 73 lần 4: 78 lần
5: 64 lần 6: 59 lần 7: 79 lần 8: 69 lần 9: 63 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 60 lần 1: 74 lần 2: 73 lần 3: 70 lần 4: 81 lần
5: 84 lần 6: 69 lần 7: 70 lần 8: 70 lần 9: 69 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Khánh Hòa
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Khánh Hòa

Soi Cầu Bạch Thủ Khánh Hòa

Đầu 0
Đầu 1 16 1 lần
Đầu 2 24 1 lần
Đầu 3 36 1 lần
Đầu 4 44 1 lần 46 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 52 1 lần 53 1 lần
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9 92 1 lần 94 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSKH

🌟 Giải tám: 98
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 92
🌟 Bao lô 2 số: 91 - 22 - 79

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Kon Tum - XSKT - 30/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Kon Tum

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Kon Tum

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Kon Tum
54: 15 lần 86: 13 lần 59: 12 lần 12: 11 lần 56: 11 lần
22: 11 lần 84: 11 lần 46: 11 lần 16: 10 lần 49: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Kon Tum
37: 2 lần 07: 3 lần 53: 3 lần 93: 3 lần 96: 3 lần
82: 4 lần 25: 4 lần 87: 4 lần 28: 4 lần 77: 5 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Kon Tum
5: 31 ngày 4_7: 21 ngày ĐB: 9 ngày 4_3: 6 ngày 4_5: 6 ngày
6_2: 6 ngày 2: 5 ngày 6_1: 4 ngày 3_1: 3 ngày 4_2: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
08: 25 ngày 11: 19 ngày 17: 18 ngày 53: 17 ngày 39: 14 ngày
69: 13 ngày 70: 12 ngày 82: 12 ngày 35: 11 ngày 94: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 63 lần 1: 82 lần 2: 70 lần 3: 68 lần 4: 77 lần
5: 82 lần 6: 72 lần 7: 78 lần 8: 69 lần 9: 59 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 71 lần 2: 76 lần 3: 64 lần 4: 85 lần
5: 79 lần 6: 87 lần 7: 52 lần 8: 64 lần 9: 75 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Kon Tum
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Kon Tum

Soi Cầu Bạch Thủ Kon Tum

Đầu 0
Đầu 1 10 2 lần 11 2 lần 12 1 lần 13 1 lần 15 1 lần 17 1 lần
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 81 2 lần 83 1 lần 85 1 lần 87 2 lần
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSKT

🌟 Giải tám: 09
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 72
🌟 Bao lô 2 số: 30 - 28 - 78

Soi cầu XSMT ngày 30/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Huế

Giải đặc biệt: 442394

Giải nhất: 17380

Bảng cầu:

4 4 2 3 9 4 1 7 3 8 0
8 6 5 2 3 5 8 0 1 8
4 1 7 5 8 3 8 1 9
5 8 2 3 1 1 9 0
3 0 5 4 2 0 9
3 5 9 6 2 9
8 4 5 8 1
2 9 3 9
1 2 2

Kết quả tạo cầu:

3434

Cầu Pascal Khánh Hòa

Giải đặc biệt: 855306

Giải nhất: 46460

Bảng cầu:

8 5 5 3 0 6 4 6 4 6 0
3 0 8 3 6 0 0 0 0 6
3 8 1 9 6 0 0 0 6
1 9 0 5 6 0 0 6
0 9 5 1 6 0 6
9 4 6 7 6 6
3 0 3 3 2
3 3 6 5
6 9 1

Kết quả tạo cầu:

5050

Cầu Pascal Kon Tum

Giải đặc biệt: 515771

Giải nhất: 80664

Bảng cầu:

5 1 5 7 7 1 8 0 6 6 4
6 6 2 4 8 9 8 6 2 0
2 8 6 2 7 7 4 8 2
0 4 8 9 4 1 2 0
4 2 7 3 5 3 2
6 9 0 8 8 5
5 9 8 6 3
4 7 4 9
1 1 3

Kết quả tạo cầu:

2424

Dự Đoán XSMT ngày 30/06/2024
Dự Đoán XSMT ngày 30/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: