Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 29/06/2024 chính xác nhất - XSHN

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 29/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 29/06/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHN sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số TP.HCM - XSHCM - 29/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số TP.HCM

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số TP.HCM

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
56: 13 lần 58: 13 lần 77: 13 lần 89: 13 lần 46: 12 lần
48: 12 lần 99: 12 lần 30: 11 lần 95: 11 lần 11: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
05: 3 lần 17: 3 lần 29: 3 lần 04: 3 lần 69: 4 lần
68: 4 lần 13: 4 lần 45: 4 lần 38: 4 lần 40: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 17 ngày 4_2: 15 ngày 4_7: 12 ngày 4_4: 11 ngày 6_3: 10 ngày
6_2: 8 ngày ĐB: 7 ngày 7: 7 ngày 3_1: 6 ngày 4_1: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
15: 21 ngày 40: 19 ngày 67: 17 ngày 88: 16 ngày 30: 15 ngày
64: 13 ngày 34: 13 ngày 29: 13 ngày 49: 12 ngày 24: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 75 lần 2: 65 lần 3: 79 lần 4: 71 lần
5: 69 lần 6: 63 lần 7: 70 lần 8: 68 lần 9: 93 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 79 lần 1: 77 lần 2: 76 lần 3: 61 lần 4: 55 lần
5: 63 lần 6: 87 lần 7: 67 lần 8: 83 lần 9: 72 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên TP.HCM
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả TP.HCM

Soi Cầu Bạch Thủ TP.HCM

Đầu 0 02 1 lần
Đầu 1 18 2 lần
Đầu 2
Đầu 3 38 1 lần
Đầu 4 42 1 lần 43 1 lần
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSHCM

🌟 Giải tám: 44
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 76
🌟 Bao lô 2 số: 12 - 16 - 21

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Long An - XSLA - 29/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Long An

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Long An

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
77: 14 lần 72: 13 lần 22: 13 lần 91: 13 lần 54: 12 lần
44: 12 lần 30: 11 lần 35: 11 lần 85: 11 lần 70: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
99: 3 lần 98: 3 lần 58: 3 lần 11: 3 lần 18: 3 lần
66: 4 lần 80: 4 lần 34: 4 lần 71: 4 lần 48: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_2: 16 ngày 3_1: 10 ngày 4_6: 9 ngày 7: 8 ngày 4_5: 7 ngày
8: 7 ngày ĐB: 6 ngày 1: 4 ngày 4_7: 4 ngày 6_1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
48: 19 ngày 18: 18 ngày 01: 17 ngày 58: 16 ngày 43: 12 ngày
17: 12 ngày 25: 12 ngày 76: 12 ngày 12: 11 ngày 23: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 69 lần 1: 60 lần 2: 69 lần 3: 78 lần 4: 74 lần
5: 75 lần 6: 58 lần 7: 89 lần 8: 74 lần 9: 74 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 62 lần 2: 81 lần 3: 75 lần 4: 73 lần
5: 79 lần 6: 63 lần 7: 82 lần 8: 57 lần 9: 72 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Long An
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Long An

Soi Cầu Bạch Thủ Long An

Đầu 0
Đầu 1 11 1 lần 19 1 lần
Đầu 2 28 1 lần
Đầu 3 39 1 lần
Đầu 4 40 1 lần 41 3 lần 44 1 lần 47 1 lần 48 2 lần 49 1 lần
Đầu 5 50 1 lần 57 1 lần 59 1 lần
Đầu 6
Đầu 7 78 1 lần
Đầu 8
Đầu 9 90 1 lần 91 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSLA

🌟 Giải tám: 51
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 83
🌟 Bao lô 2 số: 14 - 88 - 98

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Phước - XSBP - 29/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Phước

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Phước

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
68: 13 lần 95: 13 lần 42: 12 lần 89: 12 lần 51: 12 lần
06: 11 lần 70: 11 lần 71: 11 lần 72: 11 lần 79: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
84: 1 lần 58: 2 lần 34: 3 lần 05: 4 lần 53: 4 lần
66: 4 lần 01: 4 lần 39: 4 lần 99: 5 lần 98: 5 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
1: 30 ngày 8: 12 ngày 6_1: 11 ngày 4_3: 10 ngày 6_3: 9 ngày
4_1: 8 ngày 4_7: 5 ngày 2: 5 ngày 6_2: 4 ngày 4_6: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
23: 21 ngày 91: 20 ngày 26: 18 ngày 89: 17 ngày 01: 16 ngày
33: 15 ngày 54: 14 ngày 56: 14 ngày 12: 14 ngày 53: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 72 lần 2: 62 lần 3: 68 lần 4: 74 lần
5: 66 lần 6: 83 lần 7: 81 lần 8: 69 lần 9: 78 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 69 lần 2: 79 lần 3: 67 lần 4: 66 lần
5: 83 lần 6: 62 lần 7: 72 lần 8: 74 lần 9: 72 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Phước
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Phước

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Phước

Đầu 0
Đầu 1 19 1 lần
Đầu 2
Đầu 3 33 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 41 1 lần 44 1 lần 46 1 lần
Đầu 5
Đầu 6 60 1 lần 62 1 lần
Đầu 7
Đầu 8 83 2 lần 84 1 lần
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSBP

🌟 Giải tám: 07
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 33
🌟 Bao lô 2 số: 59 - 20 - 17

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Hậu Giang - XSHG - 29/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Hậu Giang

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Hậu Giang

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
61: 14 lần 71: 13 lần 11: 12 lần 68: 12 lần 50: 12 lần
31: 11 lần 45: 11 lần 90: 11 lần 93: 11 lần 54: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 2 lần 58: 2 lần 88: 2 lần 02: 3 lần 49: 3 lần
62: 3 lần 91: 3 lần 77: 3 lần 44: 4 lần 12: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
ĐB: 22 ngày 4_6: 18 ngày 6_1: 7 ngày 6_3: 7 ngày 2: 6 ngày
7: 6 ngày 3_1: 5 ngày 4_2: 4 ngày 4_7: 4 ngày 5: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
58: 33 ngày 88: 20 ngày 04: 19 ngày 22: 18 ngày 03: 17 ngày
44: 17 ngày 12: 16 ngày 53: 15 ngày 91: 15 ngày 78: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 63 lần 1: 78 lần 2: 69 lần 3: 75 lần 4: 70 lần
5: 73 lần 6: 74 lần 7: 81 lần 8: 68 lần 9: 69 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 80 lần 1: 92 lần 2: 53 lần 3: 72 lần 4: 59 lần
5: 71 lần 6: 81 lần 7: 69 lần 8: 71 lần 9: 72 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Hậu Giang
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Hậu Giang

Soi Cầu Bạch Thủ Hậu Giang

Đầu 0 05 2 lần 06 1 lần 07 2 lần 08 1 lần 09 3 lần
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3 37 1 lần
Đầu 4 47 1 lần
Đầu 5
Đầu 6 65 1 lần 67 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 73 1 lần 75 1 lần 77 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 87 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 92 1 lần 97 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSHG

🌟 Giải tám: 31
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 00
🌟 Bao lô 2 số: 75 - 06 - 19

Soi cầu XSMN ngày 29/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal TP.HCM

Giải đặc biệt: 142066

Giải nhất: 61127

Bảng cầu:

1 4 2 0 6 6 6 1 1 2 7
5 6 2 6 2 2 7 2 3 9
1 8 8 8 4 9 9 5 2
9 6 6 2 3 8 4 7
5 2 8 5 1 2 1
7 0 3 6 3 3
7 3 9 9 6
0 2 8 5
2 0 3

Kết quả tạo cầu:

2323
Cầu Pascal Long An

Giải đặc biệt: 782514

Giải nhất: 13871

Bảng cầu:

7 8 2 5 1 4 1 3 8 7 1
5 0 7 6 5 5 4 1 5 8
5 7 3 1 0 9 5 6 3
2 0 4 1 9 4 1 9
2 4 5 0 3 5 0
6 9 5 3 8 5
5 4 8 1 3
9 2 9 4
1 1 3

Kết quả tạo cầu:

2424
Cầu Pascal Bình Phước

Giải đặc biệt: 361140

Giải nhất: 21219

Bảng cầu:

3 6 1 1 4 0 2 1 2 1 9
9 7 2 5 4 2 3 3 3 0
6 9 7 9 6 5 6 6 3
5 6 6 5 1 1 2 9
1 2 1 6 2 3 1
3 3 7 8 5 4
6 0 5 3 9
6 5 8 2
1 3 0

Kết quả tạo cầu:

4343
Cầu Pascal Hậu Giang

Giải đặc biệt: 089359

Giải nhất: 77797

Bảng cầu:

0 8 9 3 5 9 7 7 7 9 7
8 7 2 8 4 6 4 4 6 6
5 9 0 2 0 0 8 0 2
4 9 2 2 0 8 8 2
3 1 4 2 8 6 0
4 5 6 0 4 6
9 1 6 4 0
0 7 0 4
7 7 4

Kết quả tạo cầu:

4141

Dự Đoán XSMN ngày 29/06/2024
Dự Đoán XSMN ngày 29/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: