Thống kê giải Đặc Biệt An Giang đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB An Giang là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt An Giang các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số An Giang

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 16 (Ngày 16/05/2024: 501116)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
24/08/2023
8398 16
2629 98
31/08/2023
01/09/2022
5676 16
5673 27
08/09/2022
25/11/2021
6044 16
4679 92
02/12/2021
26/12/2019
2679 16
5400 09
02/01/2020
20/09/2018
7578 16
4929 96
27/09/2018
14/09/2017
4668 16
9081 53
21/09/2017
04/08/2016
7186 16
6475 97
11/08/2016
17/11/2011
9457 16
4582 65
24/11/2011
23/09/2010
8170 16
6542 04
30/09/2010
05/08/2010
7947 16
0299 46
12/08/2010
27/08/2009
5801 16
5875 83
03/09/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 16

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
98 - 1 lần 27 - 1 lần 92 - 1 lần 09 - 1 lần 96 - 1 lần
53 - 1 lần 97 - 1 lần 65 - 1 lần 04 - 1 lần 46 - 1 lần
83 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 16

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 17/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 17/05/2018 046984
Năm 2012 17/05/2012 113968