Thống kê giải Đặc Biệt Bình Dương đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Bình Dương là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bình Dương các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Dương

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 39 (Ngày 12/07/2024: 215939)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
24/07/2020
0140 39
9456 08
31/07/2020
29/12/2017
6105 39
7695 85
05/01/2018
03/06/2016
6439 39
9088 11
10/06/2016
16/10/2015
7496 39
0313 66
23/10/2015
17/10/2014
4323 39
9900 24
24/10/2014

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 39

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
08 - 1 lần 85 - 1 lần 11 - 1 lần 66 - 1 lần 24 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 39

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 13/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 13/07/2018 734935
Năm 2012 13/07/2012 402815