Thống kê giải Đặc Biệt Bình Dương đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Bình Dương là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bình Dương các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Dương

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 77 (Ngày 17/05/2024: 572177)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
13/10/2023
0526 77
8896 30
20/10/2023
21/10/2022
3094 77
4489 38
28/10/2022
07/01/2022
5914 77
4227 96
14/01/2022
13/11/2020
2264 77
5740 47
20/11/2020
30/08/2019
2957 77
6792 26
06/09/2019
23/12/2011
0883 77
0351 15
30/12/2011
04/12/2009
4342 77
4419 98
11/12/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 77

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 1 lần 38 - 1 lần 96 - 1 lần 47 - 1 lần 26 - 1 lần
15 - 1 lần 98 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 77

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 18/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 18/05/2018 338337
Năm 2012 18/05/2012 023804