Thống kê giải Đặc Biệt Bình Định đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Bình Định là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bình Định các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Định

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 75 (Ngày 23/05/2024: 725475)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
07/10/2021
9664 75
8184 17
14/10/2021
19/08/2021
0919 75
8253 97
26/08/2021
14/11/2019
6398 75
4232 80
21/11/2019
11/07/2019
8585 75
2594 41
18/07/2019
09/03/2017
302 75
698 16
16/03/2017
12/03/2015
8986 75
1159 02
19/03/2015
13/12/2012
9581 75
8775 57
20/12/2012
17/03/2011
408 75
024 83
24/03/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 75

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
17 - 1 lần 97 - 1 lần 80 - 1 lần 41 - 1 lần 16 - 1 lần
02 - 1 lần 57 - 1 lần 83 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 75

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 24/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 24/05/2018 657422
Năm 2012 24/05/2012 67805