Thống kê giải Đặc Biệt Bạc Liêu đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Bạc Liêu là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bạc Liêu các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bạc Liêu

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 32 (Ngày 21/05/2024: 779132)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
26/03/2024
6104 32
5326 26
02/04/2024
12/09/2023
9280 32
1525 94
19/09/2023
11/06/2019
4385 32
2566 12
18/06/2019
05/02/2019
3779 32
5266 60
12/02/2019
13/12/2016
4407 32
1338 72
20/12/2016
06/05/2014
7703 32
6120 37
13/05/2014
23/02/2010
7337 32
3475 12
02/03/2010
30/06/2009
9589 32
8277 09
07/07/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 32

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
12 - 2 lần 94 - 1 lần 26 - 1 lần 60 - 1 lần 72 - 1 lần
37 - 1 lần 09 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 32

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 22/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 22/05/2018 946382
Năm 2012 22/05/2012 367430