Thống kê giải Đặc Biệt Bình Thuận đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Bình Thuận là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Thuận

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 84 (Ngày 16/05/2024: 001084)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
16/02/2023
4412 84
7601 33
23/02/2023
18/08/2022
5948 84
9073 82
25/08/2022
28/05/2020
2512 84
2453 34
04/06/2020
21/11/2019
2373 84
7788 80
28/11/2019
28/01/2016
8620 84
8817 99
04/02/2016
09/05/2013
1115 84
1003 56
16/05/2013
13/10/2011
0013 84
5254 68
20/10/2011
21/07/2011
3686 84
8300 40
28/07/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 84

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
33 - 1 lần 82 - 1 lần 34 - 1 lần 80 - 1 lần 99 - 1 lần
56 - 1 lần 68 - 1 lần 40 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 84

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 17/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 17/05/2018 641919
Năm 2012 17/05/2012 210765