Thống kê giải Đặc Biệt Bến Tre đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Bến Tre là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bến Tre các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bến Tre

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 30 (Ngày 21/05/2024: 661030)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
09/04/2024
9154 30
6379 25
16/04/2024
20/04/2021
0824 30
3081 01
27/04/2021
23/02/2021
6286 30
3548 74
02/03/2021
26/09/2017
0982 30
9279 52
03/10/2017
28/06/2016
8394 30
2830 27
05/07/2016
03/01/2012
9282 30
7102 21
10/01/2012
11/10/2011
3266 30
7471 48
18/10/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 30

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
25 - 1 lần 01 - 1 lần 74 - 1 lần 52 - 1 lần 27 - 1 lần
21 - 1 lần 48 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 30

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 22/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 22/05/2018 835548
Năm 2012 22/05/2012 593228