Thống kê giải Đặc Biệt Cà Mau đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Cà Mau là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Cà Mau các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Cà Mau

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 39 (Ngày 20/05/2024: 287839)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
24/08/2020
3000 39
7388 63
31/08/2020
10/09/2018
7381 39
4795 17
17/09/2018
20/11/2017
6540 39
2340 43
27/11/2017
21/03/2016
3688 39
0143 17
28/03/2016
27/10/2014
2687 39
2646 32
03/11/2014
14/05/2012
6470 39
1763 47
21/05/2012
19/12/2011
7088 39
2459 09
26/12/2011
11/10/2010
6514 39
6698 66
18/10/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 39

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
17 - 2 lần 63 - 1 lần 43 - 1 lần 32 - 1 lần 47 - 1 lần
09 - 1 lần 66 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 39

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 21/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 21/05/2018 496531
Năm 2012 21/05/2012 176347