Thống kê giải Đặc Biệt Cần Thơ đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Cần Thơ là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Cần Thơ các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Cần Thơ

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 05 (Ngày 22/05/2024: 968505)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
15/05/2024
6114 05
9685 05
22/05/2024
28/12/2022
2782 05
4442 32
04/01/2023
26/01/2022
5703 05
6208 41
02/02/2022
21/04/2021
4600 05
5842 47
28/04/2021
21/12/2016
1425 05
4896 47
28/12/2016
15/06/2016
2123 05
8810 82
22/06/2016
21/11/2012
9386 05
0915 89
28/11/2012
24/10/2012
3180 05
5324 17
31/10/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 05

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
47 - 2 lần 32 - 1 lần 41 - 1 lần 05 - 1 lần 82 - 1 lần
89 - 1 lần 17 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 05

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 23/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 23/05/2018 811998
Năm 2012 23/05/2012 829198