Thống kê giải Đặc Biệt Đà Lạt đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Đà Lạt là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đà Lạt các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đà Lạt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 20 (Ngày 19/05/2024: 589920)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
17/09/2023
4286 20
9115 47
24/09/2023
23/07/2017
3181 20
1146 43
30/07/2017
03/04/2016
5242 20
4967 78
10/04/2016
21/10/2012
8311 20
6833 30
28/10/2012
07/06/2009
5069 20
3519 68
14/06/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 20

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
47 - 1 lần 43 - 1 lần 78 - 1 lần 30 - 1 lần 68 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 20

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 20/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 20/05/2018 044063
Năm 2012 20/05/2012 324748