Thống kê giải Đặc Biệt Đắk Lắk đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Đắk Lắk là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đắk Lắk các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đắk Lắk

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 63 (Ngày 21/05/2024: 191463)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
18/07/2023
6038 63
2845 35
25/07/2023
25/01/2022
7514 63
0042 91
01/02/2022
07/01/2020
8624 63
8984 93
14/01/2020
10/05/2016
917 63
841 76
17/05/2016
20/01/2015
0852 63
3730 83
27/01/2015
30/04/2013
7650 63
8670 69
07/05/2013
19/01/2010
841 63
285 07
26/01/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 63

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
35 - 1 lần 91 - 1 lần 93 - 1 lần 76 - 1 lần 83 - 1 lần
69 - 1 lần 07 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 63

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 22/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 22/05/2018 490594
Năm 2012 22/05/2012 80383