Thống kê giải Đặc Biệt Đồng Nai đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Đồng Nai là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đồng Nai các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đồng Nai

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 50 (Ngày 15/05/2024: 098850)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
01/12/2021
4408 50
3734 03
08/12/2021
31/05/2017
4991 50
7990 33
07/06/2017
12/04/2017
5316 50
0177 85
19/04/2017
20/01/2016
8207 50
3045 06
27/01/2016
27/05/2009
8468 50
8168 85
03/06/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 50

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
85 - 2 lần 33 - 1 lần 03 - 1 lần 06 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 50

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 16/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 16/05/2018 719280
Năm 2012 16/05/2012 333521