Thống kê giải Đặc Biệt Đà Nẵng đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Đà Nẵng là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đà Nẵng

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 20 (Ngày 22/05/2024: 864720)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
13/12/2023
2788 20
6387 38
16/12/2023
06/08/2022
5069 20
3075 17
10/08/2022
25/05/2022
6918 20
5764 83
28/05/2022
25/12/2021
2382 20
0032 76
29/12/2021
28/11/2020
9195 20
9788 27
02/12/2020
02/03/2019
5301 20
3640 30
06/03/2019
26/10/2016
281 20
367 46
29/10/2016
16/01/2016
7188 20
4313 57
20/01/2016
22/08/2015
4234 20
4427 19
26/08/2015
02/05/2015
5543 20
3594 88
06/05/2015
03/12/2014
1649 20
4188 94
06/12/2014
13/11/2013
9946 20
2148 55
16/11/2013
11/09/2013
0098 20
3500 09
14/09/2013
01/09/2010
557 20
872 65
04/09/2010
28/08/2010
986 20
557 20
01/09/2010
14/04/2010
585 20
859 93
17/04/2010
20/02/2010
984 20
089 05
24/02/2010
27/06/2009
745 20
934 39
01/07/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 20

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
38 - 1 lần 17 - 1 lần 83 - 1 lần 76 - 1 lần 27 - 1 lần
30 - 1 lần 46 - 1 lần 57 - 1 lần 19 - 1 lần 88 - 1 lần
94 - 1 lần 55 - 1 lần 09 - 1 lần 65 - 1 lần 20 - 1 lần
93 - 1 lần 05 - 1 lần 39 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 20

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 4 lần
1 2 lần 3 lần 3 lần
2 2 lần 3 lần 3 lần
3 2 lần 2 lần 3 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 2 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 23/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 23/05/2020 073189
Năm 2018 23/05/2018 210404
Năm 2015 23/05/2015 678660
Năm 2012 23/05/2012 68980
Năm 2009 23/05/2009 95255