Thống kê giải Đặc Biệt Gia Lai đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Gia Lai là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Gia Lai các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Gia Lai

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 32 (Ngày 17/05/2024: 184332)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
15/11/2019
9213 32
7202 72
22/11/2019
28/07/2017
9330 32
5700 76
04/08/2017
27/06/2014
9236 32
9555 10
04/07/2014
06/06/2014
9104 32
0134 31
13/06/2014
28/02/2014
8964 32
2575 12
07/03/2014
09/03/2012
856 32
106 73
16/03/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 32

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
72 - 1 lần 76 - 1 lần 10 - 1 lần 31 - 1 lần 12 - 1 lần
73 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 32

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 18/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 18/05/2018 805946
Năm 2012 18/05/2012 83233