Thống kê giải Đặc Biệt TP.HCM đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB TP.HCM là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt TP.HCM các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số TP.HCM

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 92 (Ngày 20/05/2024: 817292)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
26/11/2022
2443 92
8604 28
28/11/2022
01/08/2022
2519 92
2677 16
06/08/2022
15/01/2022
4363 92
7800 68
17/01/2022
20/12/2021
8923 92
5553 04
25/12/2021
24/02/2020
2360 92
0491 84
29/02/2020
30/12/2019
6540 92
8303 31
04/01/2020
30/06/2014
2929 92
2152 66
05/07/2014
03/02/2014
6977 92
9025 03
08/02/2014
08/05/2010
3893 92
9092 34
10/05/2010
09/02/2009
529 92
245 69
14/02/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 92

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
28 - 1 lần 16 - 1 lần 68 - 1 lần 04 - 1 lần 84 - 1 lần
31 - 1 lần 66 - 1 lần 03 - 1 lần 34 - 1 lần 69 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 92

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 21/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2022 21/05/2022 108098
Năm 2018 21/05/2018 058352
Năm 2016 21/05/2016 350862
Năm 2012 21/05/2012 045054
Năm 2011 21/05/2011 696888