Thống kê giải Đặc Biệt Hậu Giang đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Hậu Giang là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Hậu Giang các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Hậu Giang

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 31 (Ngày 18/05/2024: 713531)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
23/12/2023
0773 31
4062 48
30/12/2023
18/02/2023
1820 31
8770 86
25/02/2023
12/01/2019
9675 31
3030 14
19/01/2019
29/12/2018
5768 31
4063 11
05/01/2019
09/12/2017
7607 31
6641 87
16/12/2017
12/01/2013
8195 31
5700 51
19/01/2013
14/07/2012
7818 31
9173 22
21/07/2012
31/03/2012
3002 31
9747 17
07/04/2012
08/01/2011
3185 31
1414 05
15/01/2011
06/03/2010
9724 31
5073 17
13/03/2010
12/09/2009
8928 31
5267 05
19/09/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 31

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
17 - 2 lần 05 - 2 lần 14 - 1 lần 11 - 1 lần 87 - 1 lần
51 - 1 lần 22 - 1 lần 48 - 1 lần 86 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 31

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 4 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 19/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 19/05/2018 806861
Năm 2012 19/05/2012 523042