Thống kê giải Đặc Biệt Khánh Hòa đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Khánh Hòa là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Khánh Hòa các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Khánh Hòa

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 17 (Ngày 19/05/2024: 298117)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
13/09/2023
4243 17
2767 88
17/09/2023
27/02/2022
6132 17
6231 05
02/03/2022
06/02/2022
2058 17
2159 33
09/02/2022
22/09/2021
6761 17
2938 51
26/09/2021
04/04/2021
6225 17
1476 53
07/04/2021
01/07/2020
4289 17
4976 73
05/07/2020
21/06/2020
7988 17
0466 06
24/06/2020
23/06/2019
3050 17
2114 23
26/06/2019
12/08/2018
3664 17
9224 52
15/08/2018
04/09/2016
904 17
752 29
07/09/2016
25/03/2015
2535 17
0586 68
29/03/2015
05/03/2014
5446 17
7798 75
09/03/2014
09/01/2013
6174 17
5041 10
13/01/2013
25/07/2012
0760 17
+431 76
29/07/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 17

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
88 - 1 lần 05 - 1 lần 33 - 1 lần 51 - 1 lần 53 - 1 lần
73 - 1 lần 06 - 1 lần 23 - 1 lần 52 - 1 lần 29 - 1 lần
68 - 1 lần 75 - 1 lần 10 - 1 lần 76 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 17

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 4 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 20/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 20/05/2020 123831
Năm 2018 20/05/2018 093967
Năm 2015 20/05/2015 493809
Năm 2012 20/05/2012 48645
Năm 2009 20/05/2009 16458