Thống kê giải Đặc Biệt Long An đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Long An là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Long An các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Long An

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 47 (Ngày 18/05/2024: 779547)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
10/10/2020
9882 47
9070 62
17/10/2020
25/01/2020
1648 47
2377 26
01/02/2020
23/11/2019
1631 47
6773 60
30/11/2019
16/12/2017
1007 47
4684 84
23/12/2017
30/10/2010
4006 47
6998 79
06/11/2010
09/01/2010
6256 47
5989 90
16/01/2010
09/05/2009
7070 47
1220 69
16/05/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 47

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
62 - 1 lần 26 - 1 lần 60 - 1 lần 84 - 1 lần 79 - 1 lần
90 - 1 lần 69 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 47

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 19/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 19/05/2018 837750
Năm 2012 19/05/2012 968034