Thống kê giải Đặc Biệt Ninh Thuận đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Ninh Thuận là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Ninh Thuận

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 04 (Ngày 17/05/2024: 886604)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
25/08/2023
6939 04
8861 47
01/09/2023
31/03/2023
0045 04
7057 10
07/04/2023
28/10/2022
1323 04
1368 47
04/11/2022
30/04/2021
4128 04
2011 82
07/05/2021
19/03/2021
8503 04
3663 21
26/03/2021
15/12/2017
5141 04
8573 10
22/12/2017
04/12/2015
4925 04
4544 74
11/12/2015
31/01/2014
3146 04
1795 32
07/02/2014
06/07/2012
721 04
+546 42
13/07/2012
22/04/2011
889 04
639 94
29/04/2011
11/03/2011
433 04
060 93
18/03/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 04

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
47 - 2 lần 10 - 2 lần 82 - 1 lần 21 - 1 lần 74 - 1 lần
32 - 1 lần 42 - 1 lần 94 - 1 lần 93 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 04

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 5 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 18/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 18/05/2018 345783
Năm 2012 18/05/2012 25012