Thống kê giải Đặc Biệt Phú Yên đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Phú Yên là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Phú Yên các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Phú Yên

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 09 (Ngày 20/05/2024: 042509)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
16/09/2019
1329 09
0982 84
23/09/2019
20/08/2018
2072 09
3579 65
27/08/2018
11/04/2016
413 09
691 74
18/04/2016
14/12/2015
6705 09
7358 61
21/12/2015
23/01/2012
266 09
800 93
30/01/2012
18/05/2009
198 09
701 57
25/05/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 09

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 1 lần 65 - 1 lần 74 - 1 lần 61 - 1 lần 93 - 1 lần
57 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 09

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 21/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 21/05/2018 403476
Năm 2012 21/05/2012 42335