Thống kê giải Đặc Biệt Quảng Bình đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Quảng Bình là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Bình các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Bình

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 19 (Ngày 16/05/2024: 843919)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
03/08/2023
1450 19
4241 50
10/08/2023
22/10/2020
7289 19
4549 97
29/10/2020
15/10/2020
5973 19
7289 19
22/10/2020
21/05/2020
4897 19
4947 14
28/05/2020
13/02/2020
3453 19
1898 15
20/02/2020
10/12/2015
7564 19
2592 59
17/12/2015
26/03/2015
4767 19
9109 35
02/04/2015
16/05/2013
2200 19
8003 34
23/05/2013
07/03/2013
+613 19
+842 42
14/03/2013
20/10/2011
480 19
879 66
27/10/2011
30/06/2011
552 19
606 68
07/07/2011
06/01/2011
868 19
116 29
13/01/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 19

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
50 - 1 lần 97 - 1 lần 19 - 1 lần 14 - 1 lần 15 - 1 lần
59 - 1 lần 35 - 1 lần 34 - 1 lần 42 - 1 lần 66 - 1 lần
68 - 1 lần 29 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 19

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 17/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 17/05/2018 095667
Năm 2012 17/05/2012 39821