Thống kê giải Đặc Biệt Quảng Ngãi đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Quảng Ngãi là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Ngãi các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Ngãi

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 14 (Ngày 18/05/2024: 613514)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
12/08/2017
9592 14
3828 46
19/08/2017
13/06/2015
4003 14
0598 35
20/06/2015
23/08/2014
5097 14
6655 16
30/08/2014
09/03/2013
3228 14
7317 18
16/03/2013
09/02/2013
1884 14
4249 98
16/02/2013
07/01/2012
530 14
856 11
14/01/2012
28/11/2009
377 14
816 46
05/12/2009
14/03/2009
148 14
795 15
21/03/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 14

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
46 - 2 lần 35 - 1 lần 16 - 1 lần 18 - 1 lần 98 - 1 lần
11 - 1 lần 15 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 14

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 19/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 19/05/2018 279954
Năm 2012 19/05/2012 04469