Thống kê giải Đặc Biệt Quảng Trị đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Quảng Trị là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Trị các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Trị

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 20 (Ngày 16/05/2024: 810920)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
01/09/2022
0785 20
5105 76
08/09/2022
17/03/2022
7830 20
7992 69
24/03/2022
15/03/2018
2808 20
2496 80
22/03/2018
27/10/2016
670 20
485 94
03/11/2016
19/11/2015
1342 20
6605 19
26/11/2015
22/05/2014
1459 20
9222 41
29/05/2014
09/08/2012
0674 20
6331 31
16/08/2012
30/04/2009
775 20
713 87
07/05/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 20

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
76 - 1 lần 69 - 1 lần 80 - 1 lần 94 - 1 lần 19 - 1 lần
41 - 1 lần 31 - 1 lần 87 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 20

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 17/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 17/05/2018 172742
Năm 2012 17/05/2012 01283