Thống kê giải Đặc Biệt Sóc Trăng đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Sóc Trăng là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Sóc Trăng

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 41 (Ngày 15/05/2024: 516741)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
14/02/2024
9811 41
4257 40
21/02/2024
15/03/2023
9167 41
1134 20
22/03/2023
06/02/2019
7841 41
5758 85
13/02/2019
30/05/2018
7611 41
6402 86
06/06/2018
26/03/2014
7394 41
4441 30
02/04/2014
06/04/2011
6994 41
1975 64
13/04/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 41

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
40 - 1 lần 20 - 1 lần 85 - 1 lần 86 - 1 lần 30 - 1 lần
64 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 41

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 16/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 16/05/2018 588943
Năm 2012 16/05/2012 851359