Thống kê giải Đặc Biệt Trà Vinh đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Trà Vinh là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Trà Vinh các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Trà Vinh

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 90 (Ngày 24/05/2024: 038490)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
21/08/2020
7258 90
3374 35
28/08/2020
28/02/2020
6065 90
1182 68
06/03/2020
14/12/2018
5639 90
3380 88
21/12/2018
13/10/2017
0518 90
1421 77
20/10/2017
11/07/2014
5752 90
0085 70
18/07/2014
06/12/2013
4563 90
6688 85
13/12/2013
09/08/2013
3063 90
6286 39
16/08/2013
22/03/2013
5123 90
1385 92
29/03/2013

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 90

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
35 - 1 lần 68 - 1 lần 88 - 1 lần 77 - 1 lần 70 - 1 lần
85 - 1 lần 39 - 1 lần 92 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 90

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 25/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 25/05/2018 277784
Năm 2012 25/05/2012 487607