Thống kê giải Đặc Biệt Vĩnh Long đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Vĩnh Long là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Vĩnh Long các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Vĩnh Long

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 31 (Ngày 17/05/2024: 648431)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
29/10/2021
5664 31
4136 35
05/11/2021
12/10/2012
1410 31
9802 73
19/10/2012
22/01/2010
2053 31
1948 80
29/01/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 31

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
35 - 1 lần 73 - 1 lần 80 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 31

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 18/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 18/05/2018 014217
Năm 2012 18/05/2012 345349