Thống kê giải Đặc Biệt Vũng Tàu đầy đủ và chính xác từ XSHN

Thống kê giải ĐB Vũng Tàu là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Vũng Tàu các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Vũng Tàu

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 78 (Ngày 21/05/2024: 388678)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
27/12/2022
4229 78
0455 94
03/01/2023
22/06/2021
7877 78
2370 21
29/06/2021
01/06/2021
4389 78
9365 43
08/06/2021
01/12/2020
9837 78
3405 09
08/12/2020
03/11/2020
8437 78
9288 51
10/11/2020
07/04/2015
9667 78
1865 01
14/04/2015
09/09/2014
2446 78
3033 94
16/09/2014
17/01/2012
0648 78
2033 89
24/01/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 78

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
94 - 2 lần 21 - 1 lần 43 - 1 lần 09 - 1 lần 51 - 1 lần
01 - 1 lần 89 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 78

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 22/05 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 22/05/2018 785018
Năm 2012 22/05/2012 119997